ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία Δήμου Αθηναίων με εμπόρους για «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

Συνεργασία Δήμου Αθηναίων με εμπόρους για «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

Μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψουν ο Δήμος Αθηναίων με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης στo πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής δράσης του υπουργείου Ανάπτυξης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» για την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Χ. Τρικούπη – Σόλωνος – Κάνιγγος – Βερανζέρου – Πατησίων – Πανεπιστημίου.

Σχετική απόφαση έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου και το μνημόνιο συνεργασίας θα αφορά κοινές ενέργειες σε θέματα ασφάλειας, προβολής, τουρισμού και πολιτισμού με σκοπό την αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής.

Συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθεί ένα σύστημα πρότυπης οργάνωσης και πιλοτικής υλοποίησης δράσεων και παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων σε θέματα που αφορούν την διαχείριση του δημοσίου χώρου και ειδικότερα την καθαριότητα, την αποκομιδή απορριμμάτων, τον φωτισμό, τη σήμανση και οριοθέτηση της περιοχής, την κατάσταση οδών, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και Α.Μ.Ε.Α, την στάθμευση, την εμπορική χωροταξία, την στήριξη και ανάπτυξη πρασίνου και την ψυχαγωγία, με σκοπό η περιοχή αυτή να αποτελέσει ένα πρότυπο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου.

Όπως εκτιμά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, η καλή συνεργασία μεταξύ των ωφελούμενων επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα οδηγήσει στην ανάδειξη της συγκεκριμένης περιοχής σε έναν ελκυστικό προορισμό για Έλληνες και ξένους καταναλωτές και θα δώσει την προοπτική της σταδιακής εφαρμογής του προγράμματος και σε άλλες εμπορικές περιοχές της Αθήνας.