ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από τον Νοέμβριο στο Κυπριακό Χρηματιστήριο η Τράπεζα Κύπρου

Από τον Νοέμβριο στο Κυπριακό Χρηματιστήριο η Τράπεζα Κύπρου

Από την 1η Νοεμβρίου θα μπορεί να επανέλθει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) η Τράπεζα Κύπρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου από την 1η Αυγούστου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2014.

Σε ανακοίνωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι κατέληξε στην απόφαση αυτή "ώστε να δοθεί χρόνος, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει δοθεί από την εταιρεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου και τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα αφορά την εισαγωγή όλων των μετοχών της στο ΧΑΚ".Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την απόφαση με βάση το άρθρο 127(2) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2012.

Επιφυλάξεις, αλλά και απογοήτευση για τις εξελίξεις στην Τράπεζα Κύπρου, με την παραχώρηση χθες μετοχών σε ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών από Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ρωσία, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. "Εξαιτίας κάποιων αχαΐρευτων", ανέφερε χαρακτηριστικά το "Κοινό Κυπρίων αποτελεί παρελθόν".

Αναφερόμενος στην απόφαση για ομαδικές αγωγές από τους παλαιούς μετόχους, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι αδικήθηκαν, αφού δεν υπολογίστηκε η πραγματική αξία της μετοχής τους μετά το κούρεμα.

Έγιναν λάθη επί λαθών και παρανομίες επί παρανομιών, είπε ο Αρχιεπίσκοπος και κάλεσε την κυβέρνηση να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις.