ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ορατά τα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής βιομηχανίας επίπλων

orata-ta-simadia-anakampsis-tis-ellinikis-viomichanias-epiplon-2040068

Αύξηση παραγωγής αλλά και εσόδων καταγράφει το 2014 η ελληνική βιομηχανία επίπλων, μετά τις ζημιές που εμφάνισε το 2013. Ο κλάδος κατέγραψε αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του κατά το τρέχον έτος, ανά μήνα και συνολικά κατά το πεντάμηνο, έχει ως εξής: +14,3% τον Ιανουάριο (-29,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,0% τον Φεβρουάριο (-31,5%), -6,6% τον Μάρτιο (-28,7%), +3,7% τον Απρίλιο (-21,7%), +8,0% τον Μάιο (-27,5%) και συνολικά +7,7% το πεντάμηνο (-27,7%).

Ανοδική πορεία φαίνεται ότι ακολουθούν και τα έσοδά του. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2014 αλλά και κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014 έχει ως εξής: +10,1% τον Ιανουάριο (-22,0% τον ίδιο μήνα του 2013), +10,9% τον Φεβρουάριο (-26,8%), -2,1% τον Μάρτιο (-35,6%), +2,8% τον Απρίλιο (-10,1%), +19,1% τον Μάιο (-32,5%) και συνολικά -3,6% το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014 (-28,9%), σε επίπεδα που είναι κατά 65,9% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ο κλάδος της παραγωγής επίπλων εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 19,5 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των εννέα εκατ. ευρώ (-10,5 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 8% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (27,2% το 2013, από 25,6% το 2012).

Παρουσιάζει υψηλές, μειωμένες κατά 25,7 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων (18,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 44,1 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αναλόγως μειωμένες ζημιές (20,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 44,7 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα συνολικά έσοδα των 121 βιομηχανικών και βιοτεχνικών Α.Ε. και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 139,1 εκατ. ευρώ.

Οι 121 αυτές εταιρείες παραγωγής επίπλων στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 450 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 121 επιχειρήσεων:

• 16 επιχειρήσεις (13,2% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ έναντι επίσης σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ το 2012, οριακά βελτιωμένα.

• Οκτώ επιχειρήσεις (6,6%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές περίπου 0,55 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες περίπου 0,65 εκατ. ευρώ.

• 79 επιχειρήσεις (65,3%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 21,9 εκατ. ευρώ έναντι 44,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 22,7 εκατ. ευρώ.

• 18 επιχειρήσεις (14,9%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,9 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των δύο εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 75 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έγινε ξανά θετική και ανήλθε σε 2%, από -2,2% το 2012.