ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δείκτης Πιστωτικής Διαβάθμισης για αξιόχρεο επιχειρήσεων από Icap

deiktis-pistotikis-diavathmisis-gia-axiochreo-epicheiriseon-apo-icap-2040960

Την ανάγκη γνώσης και πρόβλεψης της μελλοντικής συναλλακτικής συμπεριφοράς και πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, μέσω της παροχής εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικευμένης πληροφόρησης προσφέρει η ICAP Group, μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο και υποστηρίζοντας τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η ICAP Group αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία που έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας και της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Επίσης, έχει εγκριθεί ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από την European Securities and Markets Authority, αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τα CRAs.

Αξιοποιώντας την υψηλή της τεχνογνωσία και τα στοιχεία της ICAP DATABANK, της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων στην Ελλάδα με στοιχεία για περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις, η ICAP Group τα τελευταία 15 χρόνια υποστηρίζει με αξιόπιστο τρόπο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ισχυροποίηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας δραστηριοποιούμενη ενεργά στον χώρο της Μέτρησης και Διαχείρισης του Πιστωτικού Κινδύνου και στη Διαβάθμιση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των επιχειρήσεων. Ο Δείκτης Πιστωτικής Διαβάθμισης έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσής τους.