ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον

Εμφαση στο ανθρώπινο  δυναμικό, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον

Ο κοινωνικός απολογισμός 2013 του ομίλου Motor Oil Ελλάς είναι η δωδέκατη κατά σειρά ετήσια έκδοση με την οποία καταγράφεται κατά τον πλέον ανάγλυφο και πειστικό τρόπο το έργο, η προσπάθεια και τα επιτεύγματα της έμπρακτης άσκησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του.

Εφαρμόζοντας τις δέκα αρχές του οικουμενικού σύμφωνου του ΟΗΕ και τις κατευθυντήριες οδηγίες G4 του Global Reporting Initiative, ο απολογισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διάκριση «Materiality Matters» του GRI με την οποία επιβεβαιώνεται ότι τα θέματα που είναι ουσιαστικά για τους συμμετόχους του, τα συμπεριλαμβάνει με πληρότητα και με σαφήνεια. Με εμπειρία 42 ετών λειτουργίας στη χώρα μας και με 1.800 εργαζομένους σήμερα, χαρακτηρίζει το 2013 «τη δυσκολότερη χρόνια των τελευταίων ετών για τον κλάδο διύλισης στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Μεσόγειο».

Ωστόσο, παρέμεινε πιστός στις αρχές και στο όραμά του, ενώ ολοκλήρωσε με επιτυχία επενδύσεις, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης του διυλιστηρίου και έκανε ρεκόρ εξαγωγών. Παράλληλα, το κοινωνικό προϊόν που απέδωσε το 2013 ανήλθε στο πόσον των 454,7 εκατ. ευρώ. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους του -το 94% των οποίων το 2013 ήταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου- έφτασαν τις 17.700 εργατοώρες. Επίσης, το ύψος των οικειοθελών παροχών προς τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους ήταν 7,3 εκατ. ευρώ. Για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς τους στους χώρους εργασίας λειτουργούν αφενός προγράμματα διαγνωστικών ιατρικών εξετάσεων, αφετέρου υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον. Δαπανήθηκαν 19,3 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια και 22,7 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον. Στο διάστημα 2000 – 2013 η συνολική επενδυτική δαπάνη του ομίλου για έργα προστασίας του περιβάλλοντος ανήλθε σε 1,347 εκατ. ευρώ, ενώ κατά το 2013 ήταν 68,7 εκατ. ευρώ. Η μείωση του δείκτη εκπομπών CO2, στο διάστημα 2007- 2013, ήταν 31% και της κατανάλωσης ενέργειας 31,8%.

Οσο για τα έργα του ομίλου Mobil Oil στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας, το πόσον που διέθεσε το 2013 ήταν 2,3 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας σε 35 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό κατά την τελευταία δεκαετία για την υποστήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυμάτων.