ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλουμίνιον ΑΕ: Μετονομασία σε “Αλουμίνιον της Ελλάδος”

Αλουμίνιον ΑΕ: Μετονομασία σε “Αλουμίνιον της Ελλάδος”

Σε Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ αλλάζει η επωνυμία της Αλουμίνιον ΑΕ, θυγατρικής του ομίλου Μυτιληναίος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας «Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρεία», θυγατρικής του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 20250/14 Σχετ 19174/18/01.08.2014 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ την 01.08.2014 και κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το με αρ. πρωτ. 108715/25.08.2014 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΒΕΑ.

Όπως ανακοινώθηκε από τον όμιλο Μυτιληναίος, η εταιρεία επαναφέρει την ιστορική επωνυμία της «Αλουμίνιον της Ελλάδος Βιομηχανική & Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία ΒΕΑΕ και τον διακριτικό τίτλο της «Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ».