ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 7% η μείωση της παραγωγής αλλαντικών και κονσερβών κρέατος την τελευταία 6ετία

Στο 7% η μείωση της παραγωγής αλλαντικών και κονσερβών κρέατος την τελευταία 6ετία

Σημαντικές αντοχές, παρά τη μείωση της κατανάλωσης που παρατηρείται την τελευταία εξαετία, καταγράφει η αγορά αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων.

Σύμφωνα με μελέτη της ICAP, η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή αλλαντικών και κονσερβών κρέατος εμφάνισε σωρευτική μείωση της τάξεως του 7% την τελευταία εξαετία. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς αλλαντικών κινήθηκε ελαφρά ανοδικά την περίοδο 2004-2009, ενώ την τελευταία τετραετία υπάρχει πτωτική τάση. Το 2013 η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση υποχώρησε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από την άλλη, η εγχώρια αγορά κρεατοσκευασμάτων παρουσιάζει σχετική στασιμότητα την περίοδο 2011-2013 με οριακή μόνο μεταβολή.

Η διάθεση των αλλαντικών καλύπτεται σ’ ένα ποσοστό της τάξεως του 60% μέσω σούπερ μάρκετ, σ’ ένα ποσοστό της τάξεως του 20% μέσω επιχειρήσεων catering, το δε υπόλοιπο μοιράζεται σε όλα τα υπόλοιπα δίκτυα διανομής.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση. Από το σύνολο των εταιρειών του κλάδου οι εννέα κορυφαίες βιομηχανίες αλλαντικών συγκεντρώνουν ποσοστό της τάξης του 80% της συνολικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο της μελέτης συνετάχθη ο ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 27 παραγωγικών επιχειρήσεων, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2011 και 2012. Το σύνολο του ενεργητικού υποχώρησε κατά 1,1%, αλλά συνολικά ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 8,6%. Οι πωλήσεις των 27 επιχειρήσεων παρέμειναν στάσιμες την περίοδο 2011-2012, ενώ ελαφρά χαμηλότερα ήταν τα αντίστοιχα μεικτά κέρδη. Το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο με τις ζημίες να περιορίζονται κατά 21,5% το 2012.