ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από την Εθνική Ασφαλιστική

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική ανακoίνωσε ότι αποφάσισε να προχωρήσει στην εφαρμογή περιορισμένου προγράμματος εθελουσίας εξόδου που θα αφορά περίπου 40 άτομα.

Με την υλοποίηση του σχεδίου αυτού, η εταιρία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, επιδιώκει να επιταχύνει τη διαδικασία ανέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της, κινούμενη παράλληλα στο πλαίσιο της συνεχούς εξοικονόμησης πόρων που αποτελεί μονόδρομο στις σύγχρονες συνθήκες.