ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το ΣτΕ επικύρωσε το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ

Το ΣτΕ επικύρωσε  το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ

Υπέρ της αποκλειστικότητας του ΟΠΑΠ στη διοργάνωση και διαχείριση τυχερών παιγνίων τάχθηκε με απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ κρίνοντας ότι αφενός δεν αντίκειται στη Συνθήκη της Ε.Ε., αφετέρου ότι το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ βοηθάει στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού και της εγκληματικής δραστηριότητας στον τομέα των τυχερών παιγνίων. Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο είχαν προσφύγει ξένες εταιρείες στοιχημάτων οι οποίες την περίοδο 2004-2007 είχαν ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να τους δοθεί άδεια παρόχου υπηρεσιών στοιχημάτων, ωστόσο τα αιτήματά τους είχαν σιωπηλά απορριφθεί. Οπως υποστήριζαν οι εταιρείες, η τότε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία που έδινε αποκλειστικότητα στον ΟΠΑΠ ήταν αντίθετη στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών.

Εφόσον το ευρωπαϊκό δικαστήριο, απαντώντας σε σχετικό προδικαστικό ερώτημα, απεφάνθη ότι το θέμα θα πρέπει να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4002/2011, 4038/2012, 4141/2013) με το οποίο διατηρείται το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ είναι συμβατό με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Η ελληνική νομοθεσία, διατηρώντας υπέρ της ΟΠΑΠ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης και διαχείρισης τυχερών παιγνίων, αποσκοπεί στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού και της εγκληματικής δραστηριότητας στον τομέα των τυχερών παιγνίων μέσω της κατεύθυνσης των σχετικών δραστηριοτήτων προς ένα νόμιμο και ελεγχόμενο πλαίσιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου. Στην απόφαση, μάλιστα, γίνεται μνεία και στο γεγονός ότι την εποπτεία αλλά και τον έλεγχο του συνόλου των τυχερών παιγνίων έχει αναλάβει ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.