ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Αγοραστές» στο Χ.Α. οι ξένοι για 25ο κατά σειρά μήνα

agorastes-sto-ch-a-oi-xenoi-gia-25o-kata-seira-mina-2057498

Ο φετινός Νοέμβριος ήταν ο 25ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στο χρηματιστήριο υπερέβησαν τις εκροές.

Από τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2014 οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό ανέρχονται στα 3,574 δισ. ευρώ. Το προηγούμενο μήνα η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανερχόταν σε 62,1% έναντι 61,3% στο τέλος του Οκτωβρίου 2014, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,3%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (14.585,14 εκατ. ευρώ ή 27,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 45,3%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2,0% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Η συνολική αξία συναλλαγών τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε σε 1,65 δισ. ευρώ (μειωμένη κατά 47,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 46,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε σε 1.541.486.761 τεμάχια, καταγράφοντας μείωση 44,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2.777.435.299 τεμάχια) και μείωση 43,49% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2013 (1.175.342.997 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2014 πραγματοποίησαν το 59,4% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για τον Νοέμβριο 2014 ανήλθε στις 19.288 έναντι 28.897 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 32.084). Τον Νοέμβριο 2014 δημιουργήθηκαν 941 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 980 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 53,85 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 52,44 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2,7%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 63,67 δισ. ευρώ, σημειώθηκε πτώση κατά 15,4%.

Τον Νοέμβριο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 41,09 εκατ. ευρώ. Οι εισροές προέρχονται από ξένα νομικά πρόσωπα (31,84 εκατ.), από θεσμικούς επενδυτές (10,54 εκατ.) και από λοιπά νομικά πρόσωπα (0,45 εκατ.).