ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πάτρα: Σε κόμβο διακίνησης προϊόντων τοπικής παραγωγής μετατρέπεται η λαχαναγορά

Πάτρα: Σε κόμβο διακίνησης προϊόντων τοπικής παραγωγής μετατρέπεται η λαχαναγορά

Την πορεία μετατροπής της λαχαναγοράς Πατρών στο μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο αγροτικών προϊόντων (logistics center) της Ελλάδας, πρόκειται να παρουσιάσουν αύριο Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στην εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας – ΟΚΑΑ στην ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας» ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΚΑΑ Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Αγγελόπουλος και ο ειδικός γραμματέας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Νικόλαος Μαντζούφας.

Στόχος της παρουσίασης είναι η ανάδειξης της σημασίας μετατροπής της λαχαναγοράς Πατρών σε κόμβο διακίνησης προϊόντων τοπικής παραγωγής που θα συνδέει την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων αυτής στην τοπική και εθνική οικονομία, αλλά και στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ένα προς ένα τα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής από τον ΟΚΑΑ σε μια προσπάθεια παραδειγματικής κίνησης διαφανούς διαχείρισης πόρων.
Επίσης, θα παρουσιαστεί το σύνολο των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΟΚΑΑ στο διάστημα Νοεμβρίου 2011- Νοεμβρίου 2014 στην Ιχθυόσκαλα και τη Λαχαναγορά της Πάτρας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Αγοράς Αργύρη, στην Πάτρα. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας διαθέτει δύο κεντρικές αγορές και 11 ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα με συνολική αξία εγκαταστάσεων μεγαλύτερη των 45.000.000 ευρώ, μετοχικό κεφάλαιο 33.946.900 ευρώ και 145 εργαζομένους.

Ο τζίρος του ΟΚΑΑ το 2013 ανήλθε στα 14.111.000 ευρώ και παρουσιάζει μηδενικό συνολικό δανεισμό και μηδενική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ή άλλη δημόσια πηγή.

Η Κεντρική Αγορά της Αθήνας διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας άνω των 363.000 τμ., στεγασμένους χώρους 40.000 τμ., στεγάζει 400 χονδρεμπορικές επιχειρήσεις και έχει επενδύσει σε υποδομές από το 2004 έως και το 2013, 30.000.000 ευρώ. Η Κεντρική Αγορά της Πάτρας διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 50.000τμ. και στεγάζει 40 χονδρεμπορικές επιχειρήσεις.

Οι 11 ιχθυόσκαλες στεγάζουν 350 παραγωγούς και χονδρεμπόρους, καθώς και 1.500 εμπόρους, δημιουργούν τζίρο 300.000.000 ευρώ εντός των εγκαταστάσεων και πραγματοποιούν δράσεις στήριξης του Έλληνα αλιέα. Από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2014 έχουν πραγματοποιηθεί συντηρήσεις συνολικής αξίας 1 εκατ. ευρώ. Οι ιχθυόσκαλες του ΟΚΑΑ αποτελούν τη μοναδική πηγή δεδομένων της EU σχετικά με την αλιεία.

Ο ΟΚΑΑ είναι η πρώτη ΔΕΚΟ που ενίσχυσε τα δημόσια ταμεία άμεσα με επιστροφή μετρητών στο ελληνικό δημόσιο με τη μέθοδο της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και έμμεσα με την αποπληρωμή δανείου με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στην ΑΤΕ 11 χρόνια νωρίτερα.