ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Εναλλακτικοί τρόποι  χρηματοδότησης  επιχειρήσεων

Η Ελληνική Ενωση Τραπεζικής και Εναλλακτικής Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων ως μοχλός ανάπτυξης – εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης επιχειρήσεων – εναλλακτικές εξασφαλίσεις δανειστών», την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015 ώρα 17.30 στο αμφιθέατρο του ALBA Graduate Business School (Ξενίας 6 Αθήνα).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου και η συμβολή στον επιστημονικό διάλογο για τη διαμόρφωση της εξελισσόμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και του κανονιστικού πλαισίου περί χρηματοδότησης από το πλήθος (crowd funding) και τραπεζικής χρηματοδότησης επιχειρήσεων εν γένει.

Τα θέματα των ομιλιών της ημερίδας είναι τα ακόλουθα:

• Crowd funding – εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

• Venture Capital Funds – πώς λειτουργούν και σε ποιους απευθύνονται.

• Microfinance επιχειρήσεων. 

• Κοινά και μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια – νομικό πλαίσιο – τεχνικές σύνταξης προγραμμάτων ομολογιακών δανείων.

• Το έργο τέχνης ως asset και ως εξασφάλιση της πίστωσης.

• Επιστολή πατρωνίας.

• Καταπιστευτική μεταβίβαση κινητού.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και περιορίζεται στα 100 συνολικά άτομα με σειρά προτεραιότητας.

Για προεγγραφή στην ημερίδα επικοινωνήστε μέσω email στο [email protected], τηλεφωνικά στο 2130 222781 ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα www.eetexe.gr/contact