ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (13/12/14)

Σύντομα (13/12/14)

Συνεργασία της Akritas με τον τουρκικό όμιλο Gentas

Τη σύναψη εμπορικής συνεργασίας με τον τουρκικό όμιλο Gentas ανακοίνωσε η εισηγμένη βιομηχανία ξύλου Akritas, με την οποία και oλοκληρώνει τον πρώτο κύκλο των ειδικών εκδηλώσεων παρουσίασης της νέας σειράς διακοσμητικών επιφανειών στην κατηγορία προϊόντων «μελαμίνες-πάγκοι», με τίτλο Akritas Decor-New Collection. Η Akritas αναλαμβάνει από 1ης Ιανουαρίου 2015 την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διάθεση για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, προϊόντων της τουρκικής επιχείρησης στην κατηγορία βιομηχανικές διακοσμητικές επιφάνειες, συμπληρώνοντας έτσι τη μεγάλη γκάμα των διακοσμητικών επιφανειών που αυτή παράγει και εμπορεύεται.

Ελληνική Υφαντουργία
 
Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για τη συνέχιση παροχής υποστήριξης με αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού βρίσκεται η εταιρεία «Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε.». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι συζητήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ, παράλληλα, κύρια μέριμνα της διοίκησης του ομίλου παραμένει η ανάληψη ενεργειών με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση όλων των επιχειρησιακών μονάδων του ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την από 24.11.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία Επιτήρησης από την Παρασκευή 25.11.2011 για τον λόγο ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

Νηρεύς

Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών της «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες» έχει συγκληθεί για τις 18 Δεκεμβρίου με βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τη χρονική μετάθεση της δόσης που είναι καταβλητέα στις 31 Δεκεμβρίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, καθώς και της δόσης και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 12 Ιανουαρίου 2015 για τη 13η Ιουλίου 2015. Αν και η διαδικασία αυτή έχει επαναληφθεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, δεν αποκλείεται η εν λόγω συνέλευση να δώσει το σήμα για το ανοιχτό ακόμη ζήτημα της αναδιάρθρωσης των δανείων της εταιρείας.

Πλαστικά Θράκης

Τη διανομή στους μετόχους 1,12 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,025 ευρώ ανά μετοχή, θα προτείνει η διοίκηση των Πλαστικών Θράκης στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της. Στη συνέλευση που έχει συγκληθεί για τις 29 Δεκεμβρίου 2014 θα προταθεί και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών.