ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους των ΕΛΠΕ

epistrofi-kefalaioy-stoys-metochoys-ton-elpe-2060201

Τη διανομή καθαρού ποσού 64.183.388,05 ευρώ, ή 0,21 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε αυτή την εβδομάδα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων. Το σώμα των μετόχων ομόφωνα αποφάσισε (100% του παριστάμενου εταιρικού κεφαλαίου) και ενέκρινε την υπαγωγή στην αυτοτελή φορολόγηση με τον ευνοϊκό συντελεστή 19%, αφορολόγητων αποθεματικών της εταιρείας ύψους 79.477.054,70 ευρώ και τη διανομή καθαρού ποσού 64.183.388,05 ευρώ, ή 0,21 ευρώ ανά μετοχή, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Τέλος, το δ.σ. των ΕΛΠΕ όρισε τον γενικό διευθυντή οικονομικών ομίλου (CFO) και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ανδρέα Σιάμιση ως αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου.