ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΔΗΧ: Διευκρινίσεις για τις συμπληρωματικές προσφορές

Συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές, ύψους 375 εκατ. ευρώ,
έγιναν δεκτές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων του
Ελληνικού Δημοσίου της 17ης Ιουλίου 2012.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η
ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012.

Εν τω μεταξύ, κατά τη δημόσια εγγραφή για τα έντοκα γραμμάτια 13
εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 20 Ιουλίου 2012,
υπεβλήθησαν προσφορές, ύψους 5,152 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα
διατεθούν εξ΄ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 17ης Ιουλίου
2012 (98,930 ευρώ).


Πηγή: ΑΜΠΕ