ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

Μετοχές που ξεχώρισαν

Χαλκόρ
Απώλειες 14,5%

Aξιοπρεπή εικόνα παρουσίασε η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Χαλκόρ στη διάρκεια των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων. Ωστόσο, η μετοχή υπέστη απώλειες και έχασε συνολικά το 14,5% της αξίας της. Η θυγατρική του ομίλου Viohalco, προχωράει στη σύμπραξη με τοπικό διανομέα στην Τουρκία, με στόχο τη δημιουργία από κοινού θυγατρικής εταιρείας (50%-50%), την τοπική παραγωγή και την αποφυγή του υψηλού μεταφορικού κόστους. Παράλληλα, η διοίκηση ανανεώνει τα συμβόλαια με διεθνείς πελάτες της.

Coca Cola HBC
Θετικό πρόσημο

Oριακή άνοδος 0,1% κατέγραψε η μετοχή της Coca Cola HBC, καθώς ήταν από τις ελάχιστες εισηγμένες που κατόρθωσαν να παραμείνουν σε θετικό πρόσημο αυτή την εβδομάδα. Με σύσταση neutral (ουδέτερη) και τιμή-στόχο στα 19,5 ευρώ ξεκινά εκ νέου κάλυψη για τον τίτλο της Coca Cola HBC η Alpha Finance σε έκθεσή της. Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η μετοχή έχει υπεραποδώσει τόσο έναντι του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. όσο και έναντι του FTSE 100 κατά 28% και 23% αντίστοιχα το τελευταίο τρίμηνο.

Κορρές
Παρουσία στη Βραζιλία

Εβδομαδιαίες απώλειες 5% κατέγραψε η μετοχή του Κορρέ, καθώς οι ρευστοποιήσεις εκδηλώνονται σ’ όλο το χρηματιστηριακό ταμπλό. Η εταιρεία αυτή την περίοδο προχωρά στην έναρξη της παρουσίας της και στην αγορά της Βραζιλίας. Ο πρώτος σταθμός της εταιρείας «Κορρές» στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με την Avon. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εισηγμένης το α΄ τρίμηνο του 2015 τετραπλασιάστηκαν, σε 1,5 εκατ. ευρώ από 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Καρέλια
Υψηλό μέρισμα

Μικρή άνοδος 0,04% σημείωσε σε εβδομαδιαία βάση η καπνοβιομηχανία Καρέλια, με αποτέλεσμα η μετοχή να αναρριχηθεί πάνω από τα 225 ευρώ εκάστη. Η εταιρεία πρόκειται να διανείμει το υψηλότερο μέρισμα μεταξύ των 231 εισηγμένων για την παρελθούσα χρήση. Στην ετήσια γενική συνέλευση της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στην Καλαμάτα, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014, ανερχόμενου στο ποσό των 9,30 ευρώ (μεικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 10%.