ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά 2,6% αυξήθηκαν τα έσοδα του ομίλου Delhaize το εννεάμηνο

Κατά 2,6% αυξήθηκαν τα έσοδα του ομίλου Delhaize το εννεάμηνο

Με αύξηση των εσόδων από πωλήσεις κατά 2,6% έκλεισε το εννεάμηνο του 2015 για τον όμιλο Delhaize, ο οποίος στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μέσω της ΑΒ Βασιλόπουλος. Ειδικότερα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 18,08 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε 255 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 29,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ειδικά στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όπου εντάσσονται και οι δραστηριότητες της Delhaize στην Ελλάδα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,43 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,1% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 93 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,1% σε σύγκριση με πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φρανς Μύλλερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Delhaize, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου και του εννεαμήνου 2015, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δραστηριότητα στην Ελλάδα: «Στη νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίσαμε να επωφελούμαστε από ένα δυνατό καλοκαίρι στις δραστηριότητές μας στην Ελλάδα, την άριστη συγκυρία στη Ρουμανία, ενώ και στη Σερβία παρατηρείται καλή ανάπτυξη των πωλήσεων σε συγκρίσιμο αριθμό καταστημάτων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει ενισχύσει το δίκτυό της μες στο 2015 με 27 επιπλέον καταστήματα σε σύγκριση με το 2014. Ειδικότερα, στα τέλη του 2014 το δίκτυό της αριθμούσε 308 καταστήματα, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015 αριθμούσε 335 καταστήματα.