ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας για επενδυτικά σχέδια

Παράταση προθεσμίας για επενδυτικά σχέδια

Σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2016 η προθεσμία ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, τον 3299/2004 και τον 3908/2011, θα προχωρήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η προθεσμία ολοκλήρωσης των υπαγόμενων στον νόμο 3299/2004 επενδυτικών σχεδίων, η οποία λήγει στις 31/12/2015, παρατείνεται για το σύνολο των σχεδίων μέχρι τις 30/6/2016. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το 50% της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2016, θα τυγχάνουν επιπλέον παράτασης ενός έτους, προκειμένου να ολοκληρώσουν το σύνολο της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2017.

Παράλληλα λαμβάνονται οργανωτικά και θεσμικά μέτρα για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων των νόμων αυτών, προκειμένου εντός της νέας προθεσμίας να επιλυθούν οι υπάρχουσες εκκρεμότητες.

Εντός του Ιανουαρίου, άλλωστε, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφισθεί το συντομότερο δυνατόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων ελάχιστα επενδυτικά σχέδια πήραν ένα πολύ μεγάλο μέρος του συνόλου των επιχορηγήσεων (4% των επενδυτικών σχεδίων πήραν το 44% επιχορηγήσεων στον νόμο 3299/04, ενώ στον νόμο 3908/11 αντίστοιχα το 5,1% των επενδυτικών σχεδίων έλαβε το 42% των επιχορηγήσεων).