ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ενιαία βάση δεδομένων όλα τα ευρωπαϊκά σήματα

euflags1

Το Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) πρόκειται να μετονομαστεί σε Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO), κατ’ εφαρμογήν της νέας νομοθεσίας της Ε.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2015. Αυτό ανακοίνωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος αναφέρει ότι από τις 23 Μαρτίου 2016 το ΓΕΕΑ θα ονομάζεται πλέον Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO), το δε κοινοτικό σήμα θα μετονομαστεί σε σήμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 23 Μαρτίου 2016, όλα τα υφιστάμενα κοινοτικά σήματα θα μετατραπούν αυτομάτως σε σήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι σχετικές αιτήσεις θα ονομάζονται αιτήσεις σήματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μέσω του τροποποιητικού κανονισμού, αναθεωρούνται, επίσης, τα τέλη που καταβάλλονται στο Γραφείο, για τα οποία προβλέπεται μια γενική μείωση, ιδίως για τα τέλη ανανέωσης εμπορικών σημάτων. Επίσης, στις 23 Μαρτίου, όλα τα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης και ο υπολογιστής των τελών θα επικαιροποιηθούν αυτόματα, σύμφωνα με το νέο σύστημα.

Με έδρα του το Αλικάντε της Ισπανίας, το ΓΕΕΑ έχει διεκπεραιώσει από το 1996 περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σημάτων στις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προερχόμενες σχεδόν από κάθε κράτος και περιοχή του πλανήτη.

Το ΓΕΕΑ είναι ο μεγαλύτερος αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Είναι εξ ολοκλήρου αυτοχρηματοδοτούμενο και δεν λαμβάνει κονδύλια από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Πέραν της διαχείρισης των κοινοτικών σημάτων και των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, συνεργάζεται με τα συνδεδεμένα εθνικά και περιφερειακά γραφεία πνευματικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προς όφελος των χρηστών.