ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 9,3% εκτοξεύθηκε η μέση απόδοση των εταιρικών ομολόγων

sto-9-3-ektoxeythike-i-mesi-apodosi-ton-etairikon-omologon-2117455

Σε απαγορευτικά επίπεδα διατηρούνται οι αποδόσεις των ελληνικών εταιρικών ομολόγων στο ξεκίνημα του 2016, αφού ενσωματώνουν το κόστος του υψηλού ρίσκου της χώρας. Υστερα από μία άσχημη οικονομική χρονιά, που ολοκληρώθηκε με κυρίαρχο γεγονός την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών την τελευταία τριετία, τα εταιρικά ομόλογα ακολούθησαν την πτωτική πορεία των τιμών στα κρατικά ομόλογα, με παράλληλη αύξηση των αποδόσεων. Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύει σήμερα η «Κ», ο μέσος όρος της απόδοσης για τα 10 εταιρικά ομόλογα φθάνει το 9,3% έναντι 8,2% που ήταν η μέση απόδοση ακριβώς 12 μήνες νωρίτερα, όταν η χώρα βρισκόταν σε τροχιά έκτακτων εθνικών εκλογών. Το ευχάριστο για τις επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει διεθνή εταιρικά ομόλογα είναι ότι πρόλαβαν και επιτάχυναν τις εκδόσεις ομολογιακών δανείων το πρώτο εξάμηνο του 2014, λόγω της οικονομικής ύφεσης και της εμφανούς δυσχέρειας τραπεζικής χρηματοδότησης που αυτή προκάλεσε. Ετσι οι περισσότερες ημερομηνίες λήξης των ομολόγων έχουν μεταφερθεί μετά το 2017 και συνεπώς οι επιχειρήσεις δεν κινδυνεύουν τουλάχιστον και φέτος να αναζητούν κεφάλαια για την πληρωμή των κουπονιών. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι εκδόσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα καλύφθηκαν στο σύνολό τους από το ευρύ επενδυτικό κοινό.

Να διευκρινίσουμε ότι το εταιρικό ομόλογο αποτελεί ένα δάνειο το οποίο αντλείται από τον εκδότη του δανείου (την εταιρεία) όχι μέσω της τραπεζικής διαμεσολάβησης αλλά μέσω των κεφαλαιαγορών. Τα ομόλογα επιτρέπουν στον εκδότη να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις με εξωτερικά κεφάλαια. Μια εξωστρεφής εταιρεία, όπως είναι όσες παρουσιάζουμε σήμερα, έχει ανάγκες χρηματοδότησης της ανάπτυξής της, του εξοπλισμού της, συγκεκριμένων έργων και υποδομών, δημιουργίας ή βελτίωσης γραμμών παραγωγής, νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ή ακόμα και του κεφαλαίου κίνησης.

Σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων και πληθωρισμού παρατηρείται αύξηση των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, αφού οι συνθήκες είναι ιδανικές για να δανειστούν οι εταιρείες μακροπρόθεσμα με χαμηλά επιτόκια. Ετσι δημιουργούνται καλές προϋποθέσεις για αναχρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ή μετατόπιση του χρόνου αποπληρωμής υπαρχόντων δανείων (είτε με καλύτερους όρους είτε επειδή η ανάγκη κεφαλαίων εξακολουθεί να υφίσταται).

Βέβαια στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η ύφεση απέτρεψε τις περισσότερες επιχειρήσεις να εκδώσουν εταιρικά ομόλογα, και οι περισσότερες κάλυψαν τις ανάγκες τους μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Επενδυτές σε εταιρικά ομόλογα μπορεί να είναι ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές. Οι θεσμικοί επενδυτές περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, εξειδικευμένα κεφάλαια που επιζητούν ευκαιρίες επένδυσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης (high yield bonds). Ταυτόχρονα σε πολλές αγορές ανά τον κόσμο δραστηριοποιούνται και ιδιώτες επενδυτές.