ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμα 102.500 ευρώ από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

xrimatistirionew--2-thumb-large

Πρόστιμα συνολικού ύψους 102.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ωστόσο, ξεχωρίζει η επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην εταιρεία Morgan Stanley, για παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 (γ) του ν. 3340/2005, λόγω διάδοσης μέσω του Ημερησίου Δελτίου Τιμών, πληροφοριών που έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με τις μετοχές της Alpha Bank και συγκεκριμένα της αναληθούς πληροφορίας ότι τα δικαιώματα ψήφου της Morgan Stanley στην τράπεζα ανήλθαν του ορίου του 5%. Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην κ. Μαριάνθη Τεγοπούλου διευθύνουσα σύμβουλο και πρόεδρο του δ.σ. της εταιρείας «Χ.Κ. Τεγόπουλος εκδόσεις Α.Ε.» κατά το 2013, για παράβαση των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991, λόγω μη συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία ελέγχου της εταιρείας.

Ακόμη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Nexans Ελλάς ΑΒΕ» για τη δημόσια προσφορά μετοχών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με την παραπάνω έγκριση ανοίγει ο δρόμος για έξοδο της μετοχής από το Χρηματιστήριο. Ακόμη η Ε.Κ. ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της «Eurobank Asset management ΑΕΔΑΚ» ως προς την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας «λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων» του ν. 4209/2013. Τέλος ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας της εταιρείας «Eurocapital ΑΕΕΔ».