ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε 170 προσλήψεις προχωρούν τα ΕΛΠΕ

elpe--2-thumb-large

Ενώ η παγκόσμια πετρελαϊκή βιομηχανία υποφέρει, η διοίκηση των ΕΛΠΕ υπό την πίεση των συνδικαλιστών κάνει προσλήψεις, παρά το γεγονός ότι σε σχέση με άλλα διυλιστήρια έχει υπερεπάρκεια εργαζομένων. Στη χθεσινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου αποφάσισε να προχωρήσει σε 170 προσλήψεις σε βάθος τριετίας, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 πραγματοποιήθηκαν άλλες 84 προσλήψεις. Οι συνδικαλιστές πίεζαν για 600 προσλήψεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ειδικό βάρος δίνουν τα ΕΛΠΕ στο πρόγραμμα ολιστικής ασφάλειας μέσω της αναβάθμισης της εκπαίδευσης των εργαζομένων στα διυλιστήρια αλλά και τη δημιουργία σχολής στην οποία θα εκπαιδεύεται δομημένα κάθε εργαζόμενος που απασχολείται σε χώρους των διυλιστηρίων ανεξαρτήτως του εργοδότη του.

Ο όμιλος των ΕΛΠΕ, υλοποιεί ήδη πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής του, στο πλαίσιο προγράμματος πενταετούς στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης για την περίοδο 2016-2020. Σε αυτό, εκτός του προγράμματος ολιστικής ασφάλειας, εντάσσονται συγκεκριμένες δράσεις για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους, μέτρα για την ενδυνάμωση και βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας, περαιτέρω βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και διαρκή προσαρμογή των ενεργειακών προϊόντων που παρέχει η εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.Οπως ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ, με την ολοκλήρωση του τριετούς πλάνου προσλήψεων θα βελτιωθούν σημαντικά οι δείκτες απασχόλησης, καθιστώντας εφικτή την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας, χωρίς επίπτωση στην παραγωγική διαδικασία. Χ. Λ.