ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα στήριξης για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών παιχνιδιών βίντεο

programma-stirixis-gia-tin-anaptyxi-eyropaikon-paichnidion-vinteo-2119409

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης για τη στήριξη ανάπτυξης ευρωπαϊκών παιχνιδιών βίντεο. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020) και συγκεκριμένα στο υποπρόγραμμα Media, το οποίο ενισχύει οικονομικά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων, για την ανάπτυξη, διανομή και προώθηση του έργου τους.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, μια από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος Media είναι η εξής:

l αύξηση της ικανότητας των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων για ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, με δυνατότητα κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ενωσης, και διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών.

Το υποπρόγραμμα Media παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ειδικά ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η μυθοπλασία, τα ντοκιμαντέρ, οι παιδικές ταινίες και οι ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και διαδραστικών έργων, όπως παιχνίδια βίντεο και πολυμέσα, με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής παιχνιδιών βίντεο, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής και έχουν στο ενεργητικό τους πρόσφατη επιτυχία. Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

– κράτη-μέλη της Ε.Ε.,

– προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες·

– χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία),

– την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή,

– χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Είναι δυνατή η επιλογή προτάσεων από υποψηφίους προερχόμενους από χώρες εκτός Ε.Ε., υπό τον όρο ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, θα έχουν υπογραφεί συμφωνίες οι οποίες θα καθορίζουν τις ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με τον προαναφερθέντα κανονισμό.

Επιλέξιμες δράσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση, επιλέξιμες είναι μόνον οι δραστηριότητες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης των ακόλουθων σχεδίων: αφηγηματικά παιχνίδια βίντεο, ανεξαρτήτως πλατφόρμας και αναμενόμενης μεθόδου διανομής.

Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι βίντεο πρέπει να προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση.

Η διάρκεια του έργου είναι έως 30 μήνες από την ημερομηνία υποβολής. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (eForm) το αργότερο έως τις 3.3.2016 στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται με άλλους τρόπους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την υποβολή όλων των εγγράφων που απαιτούνται και αναφέρονται στα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης.

Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και τα έντυπα υποψηφιότητας, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-video-games-2016_en

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100. Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:

Ποιότητα και περιεχόμενο (20 μονάδες): Ποιότητα του περιεχομένου, της αφήγησης του σχεδίου και πρωτοτυπία της ιδέας σε σχέση με υφιστάμενα έργα.

Καινοτόμος χαρακτήρας του σχεδίου (20 μονάδες): Καινοτομία, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο υπερβαίνει τα όρια της υφιστάμενης προσφοράς προτείνοντας τεχνικές και περιεχόμενο αιχμής.

Συνάφεια και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (20 μονάδες): Στρατηγική ανάπτυξης και δυνατότητα ευρωπαϊκής και διεθνούς εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένης διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).

Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου (20 μονάδες): Στρατηγική διανομής, επικοινωνίας και προώθησης και καταλληλότητα για το κοινό-στόχο, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών προσπελασιμότητας.

Οργάνωση της ομάδας του σχεδίου (10 βαθμοί): Κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της δημιουργικής ομάδας σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της προτεινόμενης δράσης.

Αντίκτυπος και βιωσιμότητα (10 βαθμοί): Στρατηγική χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη σκοπιμότητα του σχεδίου.

«Αυτόματες» επιπλέον μονάδες για σχέδια τα οποία απευθύνονται ειδικά στα παιδιά (ηλικίας έως 12 ετών) (5 επιπλέον μονάδες).

Προϋπολογισμός. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται υπό μορφή επιδότησης.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η συνεισφορά κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ για την ανάπτυξη της ιδέας και του σχεδίου ευρωπαϊκού παιχνιδιού βίντεο (δραστηριότητες έως το σημείο στο οποίο η ιδέα καταλήγει σε πρωτότυπο το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί ή σε δοκιμαστική έκδοση). Η χρηματοδοτική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του αιτούντος.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.