ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 62 εκατ. τα κέρδη της Grivalia το 2015

praktiker

Η προσθήκη νέων επενδυτικών ακινήτων το 2015 ενίσχυσε την καθαρή κερδοφορία της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, καθώς, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, αυτή ανήλθε σε 62 εκατ. ευρώ, έναντι 50 εκατ. κατά το 2014. Ειδικότερα, τα έσοδα από μισθώματα ενισχύθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε 57,6 εκατ., έναντι 50,6 εκατ., ως αποτέλεσμα των πρόσθετων ακινήτων, καθώς και της ενσωμάτωσης των εσόδων που προήλθαν από τις επενδύσεις που είχαν γίνει το 2014. Υπενθυμίζεται ότι το 2015 αποκτήθηκε χαρτοφυλάκιο εννέα καταστημάτων της αλυσίδας Makro Cash & Carry, όπως επίσης και δύο ακίνητα της αλυσίδας Praktiker Hellas.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 19,75 εκατ., έναντι κερδών 4,87 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Σχεδόν το σύνολο των εν λόγω κερδών αποδίδεται στην απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων, καθώς από αυτά προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή της τάξεως των 19,42 εκατ., ενώ για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο το κέρδος δεν ξεπέρασε το ποσό των 0,34 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αποτίμηση καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, διαμορφώθηκαν σε 42,2 εκατ., έναντι 43,9 εκατ. κατά το 2014. Πάντως, οι φόροι αυξήθηκαν κατά 32%, σε 5,53 εκατ., έναντι 4,19 εκατ. το 2014, λόγω της αύξησης του ΕΝΦΙΑ, απόρροια των νέων ακινήτων που προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της Grivalia Properties κατά τη διάρκεια του 2014. Τα δε διαθέσιμα του ομίλου στο τέλος του 2015 ανέρχονταν σε 112 εκατ., έναντι 185 εκατ. πριν από έναν χρόνο, καθώς, εκτός από τις αγορές ακινήτων που έγιναν, καταβλήθηκε και μέρισμα συνολικής αξίας 30,4 εκατ. από τα κέρδη της χρήσης του 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον η εισηγμένη προχωρά στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών χώρων των μισθωτών της. Οπως μάλιστα σημειώνεται, η στροφή στην οικολογική προσέγγιση της δραστηριότητας του ομίλου θα αποτελέσει στο μέλλον βασικό πυλώνα της στρατηγικής του στο προσεχές μέλλον.

Επιπλέον, το 2016 θα σηματοδοτήσει, εκτός απροόπτου, και την είσοδο της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ στον κλάδο των ξενοδοχειακών/τουριστικών ακινήτων, μέσω της Grivalia Hospitality, όπου ήδη έχουν αναγνωριστεί πιθανοί επενδυτικοί «στόχοι» και σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Σημειωτέον ότι πρόθεση της διοίκησης της εταιρείας είναι όχι μόνον η απόκτηση ολοκληρωμένων ακινήτων, αλλά κυρίως η εμπλοκή και στην ανάπτυξη ακινήτων, δραστηριότητα που έχει πολλαπλασιαστική προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία, σε σχέση με μια απλή εξαγορά ενός έτοιμου ακινήτου.