ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣτΕ: Απόρριψη προσφυγών κατά αποκρατικοποίησης ΟΛΠ και ΟΛΘ

olp--2

Ως απαράδεκτες και για τυπικούς λόγους απορρίφθηκαν οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Πειραιά και Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος  και άλλοι, οι οποίοι στρέφονταν κατά του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Υπόμνημα κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ είχε υποβάλει και ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης.

Οι φορείς ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επενδυτών το 2014  για την απόκτηση των μετοχών των εταιρειών ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Δημοσθένη Πετρούλια και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας, Κωνσταντίνο Πισπιρίγκο, απέρριψαν όλες τις προσφυγές των φορέων για τυπικούς λόγους, χωρίς να εξεταστούν συνταγματικά ή άλλα αιτήματα που είχαν τεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΤΑΙΠΕΔ οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας αφορούσαν στις παρακάτω αιτήσεις ακύρωσης για τον ΟΛΠ:

i. Η 1608/2014 Αίτηση Ακύρωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κλπ, για την ακύρωση της από 05.03.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ.

ii. Η 1614/2014 Αίτηση Ακύρωσης του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, για την ακύρωση της από 05.03.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ.

iii. Η 1635/2014 Αίτηση Ακύρωσης της «ΕΝΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ Α.Ε.» κλπ, για την ακύρωση της από 05.03.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ.

Και οι παρακάτω αιτήσεις ακύρωσης για τον ΟΛΘ

i. Η 2227/2014 Αίτηση Ακύρωσης της ΟΜΥΛΕ κλπ, για την ακύρωση της από 14.04.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ.

ii. Η 2266/2014 Αίτηση Ακύρωσης του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την ακύρωση της από 14.04.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ.