ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απορρόφηση ΕΛΒΑΛ από Viochalco και έξοδος της θυγατρικής από το Χ.Α.

vioxaiko1

Η αυριανή έκτακτη συνέλευση των μετόχων της Viohalco στην έδρα της στις Βρυξέλλες και η μεθαυριανή επίσης έκτακτη συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής ΕΛΒΑΛ στην Αθήνα σηματοδοτούν την έξοδο της θυγατρικής από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η κίνηση αυτή της Viohalco, όπως συνέβη και με την απορρόφηση της Σιδενόρ το 2015, έχει ως στόχο την εδραίωση ευνοϊκότερων όρων πρόσβασης της Viohalco στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, άντλησης χρηματοδότησης και διοχέτευσης κεφαλαίων προς υποστήριξη, μεσομακροπρόθεσμα, των παραγωγικών επενδύσεων του ομίλου.

Συγχώνευση

Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΕΛΒΑΛ από τη Viohalco θα απλοποιήσει το συνολικό οργανωτικό σχήμα του ομίλου εταιρειών υπό τον άμεσο και έμμεσο έλεγχο της Viohalco επί το ορθολογικότερο. Αφενός διότι ακυρώνει περιττές υφιστάμενες διασταυρούμενες συμμετοχές (cross-participations) μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών που προέκυψαν στο παρελθόν από διαδοχικούς ενδοομιλικούς ανασχηματισμούς.

Αφετέρου διότι, καταργώντας ενδιάμεσες εταιρείες συμμετοχών (όπως είναι αυτές που απορροφώνται τώρα: Ελβάλ, Alcomet, Διατούρ) αναβιβάζει ένα ακόμη μέρος της λειτουργίας διαχείρισης συμμετοχών (δηλ. συμμετοχών σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες) στη μητρική εταιρεία Viohalco. Εκ της απλοποίησης αυτής θα βελτιωθεί ουσιαστικά η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας διαχείρισης συμμετοχών σε επίπεδο ομίλου και θα μειωθεί το κόστος παρακολούθησης, εποπτείας και οργάνωσής της.

Κυρίως, θα καταστεί διαφανέστερο και ευχερέστερα καταληπτό το συνολικό εταιρικό σχήμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Ετσι, μετά τη Σιδενόρ (συγχωνεύθηκε επίσης με τη Viohalco), αποχωρεί και η ΕΛΒΑΛ (ο όμιλος Viohalco θα διαθέτει πλέον τρεις εταιρείες στο Χ.Α., τις Ελληνικά Καλώδια, Χαλκόρ και Σωλ. Κορίνθου), ενώ η Viohalco ήδη από το 2013 μετέφερε την έδρα της στις Βρυξέλλες και βρίσκεται εισηγμένη, πέραν του Χ.Α., και στο Euronext.

Προηγήθηκαν

Είχε προηγηθεί, επίσης προ τριετίας, η Coca-Cola HBC, που μεταφέρθηκε στην Ελβετία και εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με ταυτόχρονη διαπραγμάτευση και στην Αθήνα. Το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Ελβάλ θα παραμείνει στη χώρα με σκοπό την ενίσχυσή τους, όπως υποστηρίζει η διοίκηση του ομίλου. Αυτό ακριβώς συνέβη και με τα εργοστάσια της Σιδενόρ σε Αλμυρό Μαγνησίας και Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι πως ο όμιλος Viohalco έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα την τελευταία επταετία, καθώς η ισοπέδωση της οικοδομικής δραστηριότητας περιόρισε δραματικά τις εγχώριες πωλήσεις, που ήταν οι πλέον κερδοφόρες. Επίσης, όσο και αν μεγάλο μέρος των μειωμένων εγχώριων πωλήσεων υποκαταστάθηκε από εξαγωγές, τα αντίστοιχα οφέλη ήταν σαφώς περιορισμένα, διότι το υψηλό κόστος μεταφοράς, η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων και τα πολύ υψηλά τραπεζικά επιτόκια προκάλεσαν έντονους πονοκεφάλους τόσο στον όμιλο όσο και σε άλλες ελληνικές εταιρείες του κλάδου.

Ολα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις που απαιτήθηκαν προκειμένου να αναδιαρθρωθεί ο όμιλος (μερική στροφή από τον κατασκευαστικό κλάδο στη βιομηχανία και επίσης έμφαση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας), επιβάρυναν την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως με μεγάλες ζημίες και το παθητικό με πολύ υψηλές τραπεζικές υποχρεώσεις.