ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΟΛΠ στην Cosco

olp1--thumb-large-thumb-large

Προτιμώμενο επενδυτή στην πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ ανακήρυξε την Cosco (Hong Kong) Group το TΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού εξέτασε και τα τυπικά δικαιολογητικά, όπως προβλεπόταν από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, την ανακήρυξε ομόφωνα προτιμώμενο επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, ενώ η σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, κατά πάσα πιθανότητα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας.

Χθες η τιμή της μετοχής του ΟΛΠ σημείωσε μεγάλη άνοδο (6,7%). Η άνοδος αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της απόρριψης από το Συμβούλιο της Επικρατείας των προσφυγών κατά της αποκρατικοποίησης του λιμένα Πειραιά.