ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένο μέρισμα από την Coca-Cola HBC

roploesti051

O υψηλός δείκτης εξωστρέφειας της Coca-Cola HBC επέτρεψε στον όμιλο, ύστερα από μία πενταετία (2010-2014) με μειωμένους όγκους πωλήσεων, να εμφανίσει το 2015 αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα, στην παρελθούσα χρήση κατεγράφη πτώση 4,9% στην καθαρή κερδοφορία και διαμορφώθηκαν στα 280,3 εκατ. ευρώ, από 294,8 εκατ. ευρώ το 2014. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη, ωστόσο, ήταν αυξημένα κατά 13,3% στα 314,3 εκατ. ευρώ, από 277,4 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της μεγαλύτερης εταιρείας αναψυκτικών στην Ελλάδα θα προτείνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, μια αύξηση της τάξης του 11,1% σε σύγκριση με το μέρισμα του 2014.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,5% στα 6,346 δισ. ευρώ, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,6% στα 2,055 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,8%, ανερχόμενα σε 418,2 εκατ. ευρώ, σε δημοσιευμένη βάση, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 473,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 11,4%. Ο κ. Δημήτρης Λόης, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, αναφερόμενος στα ετήσια αποτελέσματα της παρελθούσης χρήσης, υπογράμμισε τα εξής: «Είμαι ικανοποιημένος από την πρόοδο που συντελέστηκε το 2015. Για πρώτη φορά στην τελευταία πενταετία οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, και τα περιθώρια κέρδους βελτιώθηκαν σημαντικά. Οι εμπορικές μας πρωτοβουλίες υποστήριξαν τον όγκο πωλήσεων, ενώ παράλληλα επιτύχαμε περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της κερδοφόρου ανάπτυξης». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Coca-Cola HBC, ένας από τους βασικούς τομείς για το 2016 είναι η διαχείριση της αύξησης των εσόδων.

Ο όμιλος έχει προγραμματίσει ενέργειες αύξησης της τιμής των προϊόντων σε αγορές που έχουν υποστεί την επίπτωση από τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές, αλλά και σε αγορές όπου υποχωρούν οι αποπληθωριστικές πιέσεις. Επιπλέον, η εταιρεία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να διαθέτει το κατάλληλο σήμα στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αξία για κάθε κιβώτιο που διαθέτει στην αγορά.