ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάθε χρόνο και φτωχότερο σε κεφαλαιοποίηση το ελληνικό Χρηματιστήριο

20s6eisigmenes

Φτωχότερο γίνεται το Χρηματιστήριο από υγιείς επιχειρήσεις που πρόσφεραν κεφαλαιοποίηση, θεμελιώδη μεγέθη αλλά και φήμη τα προηγούμενα χρόνια. Με το ξεκίνημα του 2016, δύο εισηγμένες, η ΕΛΒΑΛ και η ΑΓΕΤ Ηρακλής, οδηγούνται σε διαγραφή από το χρηματιστηριακό ταμπλό για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Η ΕΛΒΑΛ απορροφάται από τη μητρική Viohalco και διαγράφεται στις 26 Φεβρουαρίου. Η εταιρεία θα διατηρήσει σε λειτουργία τα εργοστάσιά της στην Ελλάδα. Η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής διαγράφεται το επόμενο διάστημα, μετά την επιτυχημένη δημόσια πρόταση από τη γαλλική μητρική Lafarge. Tαυτόχρονα ξεκίνησε νέος «ενάρετος» κύκλος διαγραφής των μετοχών για όσες εταιρείες παρέμειναν επιχειρηματικά κουφάρια τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν κατάφεραν να επανακάμψουν. Με απόφαση του Χρηματιστηρίου διεγράφησαν 9 μετοχές, ενώ απομένουν ακόμη δεκάδες μετοχές που έχει ανασταλεί η διαπραγμάτευσή τους για περισσότερους από 12 μήνες.

Ειδική κατηγορία στη «μεγάλη έξοδο» των εισηγμένων αποτελούν οι εξαγορές των θυγατρικών πολυεθνικών εταιρειών.

Η πολιτική των ομίλων αυτών είναι να παραμένει η μητρική εταιρεία εισηγμένη σε ένα μεγάλο χρηματιστήριο και να αποχωρούν οι θυγατρικές από άλλα περιφερειακά χρηματιστήρια (όπως είναι και η Αθήνα), κυρίως για λόγους κόστους, εποπτείας αλλά και απασχόλησης επιπλέον προσωπικού για να εξυπηρετούν τους μετόχους και την αλληλογραφία με τις αγορές. Τα παραδείγματα των Παπαστράτος – Ρhilip Μorris, Vodafone – Ρanafon – Vodafone UΚ, Κωτσόβολος – Dixons, Ιnteramerican – Εureko, Παυλίδης – Κraft Foods, Χάλυψ – Ciments Francais, Ρόκας – Iberola, Φοίνιξ – Groupama, ΑΒ Βασιλόπουλος – Delhaize, Δέλτα Παγωτού – Nestle, Credit Agricole – Εμπορική κ.ά., στο παρελθόν, είναι ενδεικτικά. Σημαντική χρονιά για τις εξαγορές ήταν το 2006, καθώς τότε ο νέος νόμος για τις δημόσιες προσφορές επιτάχυνε τις εξελίξεις. Ετσι, τη χρονιά εκείνη αποχώρησαν από το Χ.Α. 41 εταιρείες, για να ακολουθήσουν 18 το 2007 και 13 το 2008.

Αν και οι αξίες στα χρηματιστήρια μεταβάλλονται ραγδαία, το βέβαιον είναι ότι εταιρείες όπως οι Ελαΐς, Παπαστράτος, Panafon, Interamerican, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γερμανός, Βαρυτίνης, Cosmote, Chipita αποτελούν παραδείγματα που διά της απουσίας τους κατέστησαν φτωχότερη την ελληνική αγορά.

Η εξαετής ύφεση στην Ελλάδα επιτάχυνε τη διαδικασία αποχωρήσεων αξιόλογων επιχειρήσεων από το Χ.Α.. Ταυτόχρονα, η απαξίωση του χρηματιστηριακού θεσμού με όσα δραματικά συνέβησαν το καλοκαίρι του 1999 και η αδυναμία άντλησης φθηνών κεφαλαίων μέσω του Χ.Α., λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, είχαν οδηγήσει στο αρνητικό ρεκόρ να μην έχει πραγματοποιηθεί καμία νέα εισαγωγή από το 2010 μέχρι και το 2013. Ετσι, η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά καθίσταται κάθε χρόνο φτωχότερη σε κεφαλαιοποίηση και φήμη και οδηγούμαστε σε αποχωρήσεις εισηγμένων επιχειρήσεων με μέση κεφαλαιοποίηση άνω των 100 και 150 εκατ. ευρώ.