ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Chipita και Impala θα καλύψουν την αύξηση κεφαλαίου της Νίκας

nikas--2

Το σύνολο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία Νίκας προτίθενται να καλύψουν η Chipita και η Impala Invest, μέσω της κοινής εταιρείας που θα δημιουργήσουν. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νίκας απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την άλλη, ο σημερινός βασικός μέτοχος της Νίκας, η GCI Food Enterprises Ltd., δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην κάλυψη της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της συμφωνίας που υπέγραψαν η Chipita και η Impala Invest με τις δύο βασικές πιστώτριες τράπεζες της Νίκας, τη Eurobank και την Alpha Bank, προβλέπεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Νίκας κατά 30 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί κατά 20 εκατ. ευρώ με ίδια κεφάλαια και κατά 10 εκατ. ευρώ με δανεισμό. Ειδικότερα, από την ανακοίνωση-απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκύπτουν τα εξής:

• Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υπέρ των παλαιών μετόχων της Νίκας με δικαίωμα προτίμησης αυτών και σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες νέες μετοχές, θα παρέχεται σε όσους έχουν δικαίωμα προτίμησης δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αριθμού μετοχών εκ των αδιάθετων μετοχών. Σε περίπτωση περισσότερων προεγγραφών, οι προεγγραφές θα καλυφθούν αναλογικώς.

• Η κοινή εταιρεία που θα συστήσουν η Chipita και η Impala Invest προτίθεται σε πρώτη φάση να αποκτήσει ορισμένο ποσοστό υφιστάμενων μετοχών πριν από τη λήψη της απόφασης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να συμμετάσχει σε αυτή στη συνέχεια ως παλαιός μέτοχος.