ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σχέδιο ανάπτυξης της Interamerican για το δίκτυο πωλήσεων

24s20interamerican

Ο διπλασιασμός των συνεργατών της έως το 2018, έτος κατά το οποίο θα φτάσουν τους 2.800, είναι ο στόχος της Interamerican, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του σχεδίου επένδυσης και ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων «Genesis». Η εταιρεία διαβλέπει μία αυξανόμενη ανάγκη στη συμβουλευτική προώθηση των ασφαλίσεων υγείας και συνδέει το σχέδιό της για το δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων με την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της στον κλάδο υγείας.

Η πρόβλεψη για τη δραστηριότητα στον κλάδο υγείας είναι ο τριπλασιασμός της νέας παραγωγής, που το 2015 ήταν 6,8 εκατ. ευρώ (συνολικό χαρτοφυλάκιο 84 εκατ.). Το σχέδιο βασίζεται στην προοπτική πύκνωσης της γεωγραφικής παρουσίας της Interamerican, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και σε αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα, με τη δημιουργία νέων γραφείων πωλήσεων, καθώς και στη δομική υποστήριξή τους με την ανάδειξη unit managers. Η προσέλκυση νέων συνεργατών βασίζεται στις υψηλές προδιαγραφές εξέλιξης που παρέχει η εταιρεία, με βασικά χαρακτηριστικά τους όρους εκκίνησης της συνεργασίας, την υψηλή φερεγγυότητα που απορρέει από την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της κοινοτικής οδηγίας Solvency II και, επίσης, τη χρήση της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας στη διαχείριση της πώλησης, καθώς και της συνεχούς εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Πρόσφατα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε από την ΤτΕ θεσμικά και ως κέντρο εκπαίδευσης, στοιχείο που προσθέτει επιπλέον αξία στο εκπαιδευτικό σύστημά της, ιδιαίτερα σημαντική και για τη διαδικασία επαναπιστοποίησης των συνεργατών. Κατά το 2015 εισήλθαν 352 νέοι συνεργάτες, ενώ οι συνεργάτες τριετίας αποτελούν το 47,5% του δικτύου agency και συνεισφέρουν το 30% της παραγωγής ασφαλίσεων υγείας του δικτύου. Παράλληλα, με την εισαγωγή νέων συνεργατών, η Interamerican έχει δημιουργήσει το επίπεδο των team instigators, με την προοπτική εξέλιξής τους σε unit managers. Το 2015 έκλεισε με 142 ενεργούς συνεργάτες σε αυτή την ομάδα.