ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι μετοχές που ξεχώρισαν

titan

Τιτάν
Εργοστάσια σε 9 χώρες

Για τα δεδομένα της ρηχής χρηματιστηριακής αγοράς η διακίνηση περισσοτέρων των 150.000 μετοχών του Τιτάνα στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις κρίνεται τουλάχιστον αξιόλογη. Ο τίτλος της εισηγμένης ενισχύθηκε 0,90% σε εβδομαδιαία βάση. Ο όμιλος, έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και δραστηριοποιείται σήμερα σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς στην Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, στις ΗΠΑ, καθώς και σε ΝΑ Ευρώπη και Αν. Μεσόγειο.

Δρομέας
Εξαγωγικό προφίλ

Οριακή άνοδο 1,19% κατέγραψε η μετοχή της «Δρομέας» αυτή την εβδομάδα. Η διοίκηση της εισηγμένης με έδρα τις Σέρρες ενισχύει το εξαγωγικό της προφίλ με την ανάληψη νέων διεθνών έργων. Στη διάρκεια του εννεαμήνου 2015 παρέμεινε αρνητικό το καθαρό αποτέλεσμα, καθώς ο όμιλος εμφάνισε καθαρές ζημίεές 1,511 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,706 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014. Πάντως, οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν το εξεταζόμενο διάστημα διαμορφούμενες στα 5,690 εκατ. ευρώ από 1,705 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.

Σφακιανάκης
Αύξηση πωλήσεων

Απώλειες 0,81% σημείωσε ο τίτλος της «Σφακιανάκης» και υποχώρησε στα επίπεδα των 0,450 ευρώ (κλείσιμο 25/2). Οι συνολικές πωλήσεις της «Σφακιανάκης» (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 14,8% της ελληνικής αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων. Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου το εννεάμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 8% στα 175,8 εκατ. ευρώ, ενώ της μητρικής βελτιώθηκαν κατά 14,1% φτάνοντας τα 144,4 εκατ. ευρώ. Το μεικτό περιθώριο βελτιώθηκε από 25,9% σε 27,3% για τον όμιλο και από 10,2% σε 10,6% για τη μητρική.

ΕΧΑΕ
Υποβάθμιση κατηγορίας

Ενισχύθηκε 5,07% ο τίτλος των Ελληνικών Χρηματιστηρίων την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου.
Το ελληνικό χρηματιστήριο από τη συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 2016 θα υποβαθμιστεί στην κατηγορία «προηγμένη αναπτυσσόμενη» (advanced emerging market) από ανεπτυγμένη αγορά (developed market), που υπήρξε από το 2001, οπότε η χώρα εισερχόταν στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι το Χ.Α. από το 2004 είχε τεθεί υπό παρακολούθηση (watch list) από τον οίκο FTSE.