ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλαγές στο Δ.Σ. της ManpowerGroup

Αλλαγές στο Δ.Σ. της ManpowerGroup

Με την εξειδίκευσή της στην αγορά εργασίας, αλλά και τις προσπάθειες που κατέβαλε μέσω της συμμετοχής της σε καίριους ρόλους διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών και εμπορικών επιμελητηρίων, η κ. Βενετία Κουσία υπήρξε κινητήριος μοχλός σημαντικών αλλαγών και συνέβαλε στη βελτίωση της αγοράς εργασίας, έχοντας λάβει σημαντικές διακρίσεις και βραβεία για την αναγνώριση τόσο της επαγγελματικής όσο και της κοινωνικής της προσφοράς. Η κ. Κουσία καθιέρωσε τη ManpowerGroup στην Ελλάδα ως στρατηγικό συνεργάτη για σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο Riccardo Barberis, περιφερειακός διευθυντής ΝΑ Ευρώπης της εταιρείας, διορίστηκε νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ManpowerGroup Ελλάδας και θα διαδεχθεί τη Βενετία Κουσία.

Ο Riccardo Barberis διαβεβαίωσε ότι η ManpowerGroup θα συνεχίσει να ηγείται στην προσφορά πρωτοποριακών λύσεων ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τα τέσσερα brands της ManpowerGroup –ManpowerGroup Solutions, Manpower Professional, Right Management και Manpower–, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική αναζήτηση ταλέντων των ελληνικών εταιρειών και να ενισχύσει την προσπάθεια των πελατών της για να παραμείνουν ισχυροί και ανταγωνιστικοί σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. «Η ManpowerGroup Ελλάδας εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της ως το σημείο αναφοράς για κάθε υποψήφιο εργαζόμενο σε όλα τα στάδια του εργασιακού βίου, από τη δυνατότητα εύρεσης της πρώτης θέσης εργασίας, την υποστήριξη στην επαγγελματική εξέλιξη, την προαγωγή, ακόμη και την αλλαγή σταδιοδρομίας», ανέφερε ο κ. Barberis.