ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτώση 7% στις εξαγωγές τον Φεβρουάριο

Πτώση 7% στις εξαγωγές τον Φεβρουάριο

Με αρνητικό πρόσημο στο σύνολο, αλλά με αύξηση εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, έκλεισαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο. Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίζει εν μέρει τις σημαντικές απώλειες που είχαν καταγραφεί τον Ιανουάριο. Ωστόσο, στις τάξεις των εξαγωγέων επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς σε αυτές τις έντονες αυξομειώσεις αποτυπώνεται το ιδιαιτέρως ρευστό κλίμα που υπάρχει στην αγορά. Η όχι και τόσο μεγάλη αύξηση των εξαγωγών σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών οδήγησε σε σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική αξία των εξαγωγών τον Φεβρουάριο του 2016 ανήλθε σε 2,05 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2015. Μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση 3,7%. Η υποχώρηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών του περασμένου Φεβρουαρίου προήλθε κυρίως από τη μείωση των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες κατά 15,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Φεβρουάριο του 2016 ανήλθε σε 3,55 δισ. ευρώ έναντι 3,49 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9%. Εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, τότε οι εισαγωγές εμφανίζονται να έχουν αυξηθεί κατά 13,7%.

Με βάση τα παραπάνω, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τoν Φεβρουάριο του 2016 διαμορφώθηκε σε 1,44 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,3% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2015. Μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 15,4%.

«Οι αυξομειώσεις εισαγωγών και εξαγωγών, από μήνα σε μήνα, καταδεικνύουν το περιβάλλον αστάθειας τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και σε κρίσιμες αγορές-στόχους», σχολίασε η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χρ. Σακελλαρίδη.