ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

09s02pinogos

ΟΠΑΠ
Το ειδικό τέλος

Περισσότερες από 2 εκατ. μετοχές του ΟΠΑΠ άλλαξαν χέρια αυτή την εβδομάδα. Η μετοχή ωστόσο υπέστη συνολικές απώλειες 1,59%. Το ενδεχόμενο να ακυρωθεί η εφαρμογή του ειδικού τέλους των 0,05 ευρώ ανά στήλη στα παίγνια του ΟΠΑΠ άφησε ανοιχτό ο επικεφαλής του ομίλου, Καμίλ Ζίγκλερ. Μιλώντας προς τους αναλυτές, ο κ. Ζίγκλερ είπε ότι ο όμιλος ΟΠΑΠ βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση και σημείωσε: «Εχουμε βάσιμες ενδείξεις της πρόθεσης του ΥΠΟΙΚ για αντικατάσταση του ειδικού τέλους με εναλλακτικά μέτρα».

Ιονική Ξενοδοχειακή
Πωλεί το Hilton

Εβδομαδιαία άνοδος 11,98% κατέγραψε η μετοχή της εισηγμένης Ιονική Ξενοδοχειακή αλλά με ελάχιστη εμπορευσιμότητα. Η εταιρεία –που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Hilton, και είναι σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός πώλησης– το 2015 εμφάνισε καθαρά κέρδη 2,2 εκατ. Οπως αναφέρει η διοίκηση της θυγατρικής της Alpha Bank, η θετική πορεία του τουριστικού ρεύματος συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 και η λειτουργία του ξενοδοχείου ωφελήθηκε από τη βελτίωση της πληρότητας και την αύξηση της μέσης τιμής δωματίου.

Lavipharm
Συρρίκνωση ζημιών

Στα επίπεδα των 0,104 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Lavipharm στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης 7 Απριλίου 2015 καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 16,13% στη πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Η μετοχή της εταιρείας είναι σε καθεστώς επιτήρησης από το 2012. Αρνητικά αποτελέσματα εμφάνισε η Lavipharm και την παρελθούσα χρήση. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ από 26,1 εκατ. ευρώ της οικονομικής χρήσης του 2014.

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου
Επαρκή κεφάλαια κίνησης

Iκανοποιητική άνοδος σε ποσοστό 20,57% εμφάνισε η μετοχή της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου αυτή την εβδομάδα. Οπως υποστηρίζει η εισηγμένη, για το 2016 δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας, δεδομένου ότι ο όμιλος διαθέτει επαρκή κεφάλαια κινήσεως τα οποία υπερκαλύπτουν κατά πολύ τις υποχρεώσεις του. Συγκεκριμένα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονται σε 3,418 εκατ. και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς τράπεζες της θυγατρικής Εκκοκκιστήρια Σοφάδων (2,356,1 εκατ.) και προμηθευτές.