ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον Μάιο η λειτουργία της ελληνικής πλατφόρμας εταιρικών ομολόγων

Τον Μάιο η λειτουργία της ελληνικής πλατφόρμας εταιρικών ομολόγων

Εντός του Μαΐου εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας η ελληνική πλατφόρμα εταιρικών ομολόγων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε τη νομοθετική ρύθμιση που ζητούσε από το υπουργείο Οικονομικών για να επιλυθεί το ύψος του δικαιοπρακτικού επιτοκίου για τα ομόλογα, που σήμερα ανέρχεται στο 5,2%, όπως ορίζει η ΤτΕ, και εθεωρείτο μικρό ποσοστό για να υπάρξουν εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, καθώς οποιαδήποτε μεγαλύτερη απόδοση σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη θεωρείται τοκογλυφική.

Ετσι ξεπεράστηκε ο σκόπελος αυτής της διάταξης, που είχε συνταχθεί πριν από δεκαετίες και εμπόδιζε την έναρξη της αγοράς εταιρικών ομολόγων με αποτέλεσμα οι εισηγμένες να αναγκάζονται να εκδίδουν διεθνείς ομολογιακές εκδόσεις. Οι πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι ήδη στην Επ. Κεφαλαιαγοράς εκδηλώνεται ενδιαφέρον από εισηγμένες του Χ.Α. να προχωρήσουν σε ομολογιακές εκδόσεις για να υποστηρίξουν τα επενδυτικά τους προγράμματα. Το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από τον Απρίλιο του 2014 έχει βασικό στόχο να βοηθήσει τις καλές και υγιείς επιχειρήσεις να εκδώσουν τις ομολογίες μέσα στο ελληνικό περιβάλλον και να ωφεληθούν από την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους. Ουσιαστικά, τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί μία εταιρεία εφόσον επιθυμεί να εκδώσει εταιρικά ομόλογα και να εισαγάγει προς διαπραγμάτευση τις ομολογίες της είτε στην οργανωμένη (Κύρια Αγορά) είτε στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών: α) Να εμφανίζει θετικό EBITDA (λειτουργική κερδοφορία), β) να παρουσιάζει θετικές ταμειακές ροές, στοιχείο που δείχνει την υγιή εικόνα της επιχείρησης, και γ) να υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση από αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης.

Στην Κύρια Αγορά για να εισαγάγει μία εταιρεία το χρέος της μέσω των ομολογιών θα πρέπει να καταθέσει ενημερωτικό δελτίο, ενώ το ελάχιστο ποσό που θα ζητηθεί θα πρέπει να είναι 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτυπώνονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αντίθετα, στην Εναλλακτική Αγορά η έκδοση ομολογιών δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5 εκατ. Η δημιουργία της αγοράς ομολόγων έρχεται να υποστηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξωστρέφεια και καινοτόμα προϊόντα, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχουν καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση, αλλά είναι αποκλεισμένες από την αναχρηματοδότηση λόγω της αδυναμίας των εγχώριων τραπεζών να παράσχουν στήριξη. Το σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζει ο μέσος επενδυτής είναι ότι τα διαπραγματεύσιμα εταιρικά ομόλογα συμπεριφέρονται περισσότερο σαν μετοχές παρά σαν ομόλογα, όμως έχουν μικρότερη μεταβλητότητα και ρίσκο απ’ ό,τι οι μετοχές των εταιρειών. Τα ξένα επενδυτικά σχήματα εντάσσουν τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα σε ένα καλάθι δυναμικών επιχειρήσεων αυξημένου κινδύνου που μπορούν να φέρουν υψηλά κέρδη. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται εταιρείες από τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Πολωνία, Βουλγαρία και Ρουμανία.