ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 99,3 εκατ. ευρώ μετά φόρους για Εθνική Ασφαλιστική το 2015

Κέρδη 99,3 εκατ. ευρώ μετά φόρους για Εθνική Ασφαλιστική το 2015

Αύξηση κερδοφορίας μετά τους φόρους κατέγραψε για τη χρήση του 2015 η Εθνική Ασφαλιστική. Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων) για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 609,6 εκατ. ευρώ έναντι 748,9 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας πτώση κατά 18,6%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται κυρίως στο επενδυτικό προϊόν «Εθνική Εφάπαξ».

Η εταιρεία παρουσίασε μείωση κερδών προ φόρων κατά 26,9%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 76,7 εκατ. ευρώ έναντι 105,0 εκατ. ευρώ το 2014, ωστόσο μετά φόρους τα κέρδη ανήλθαν σε 98,1 εκατ. ευρώ από 75,9 εκατ. το 2014. Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 78,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 25,8% σε σχέση με το 2014, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 99,3 εκατ. ευρώ από 76,1 εκατ. ευρώ το 2014. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της η εξέλιξη αυτή είναι κυρίως αποτέλεσμα του εντεινόμενου ελέγχου του κόστους ζημιών, ιδιαίτερα στους κλάδους Ζωής και Αυτοκινήτου, της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Επενδύσεων και της ανάπτυξης νέων κερδοφόρων προϊόντων. Σε επίπεδο τεχνικού αποτελέσματος στους γενικούς κλάδους, ο κλάδος Αυτοκινήτου κατέγραψε κέρδη ύψους 46,2 εκατ. ευρώ (31,2 εκατ. το 2014), ο κλάδος Πυρός κέρδη 38,3 εκατ. (από 43,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σημαντική κερδοφορία οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων του ομίλου. Συγκεκριμένα, τα Ιδια Κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής αυξήθηκαν κατά 104,4 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σημαντικό πλεόνασμα περιθωρίου φερεγγυότητας. Το 2016 στον κλάδο Ζωής ενισχύεται περαιτέρω το επιτυχημένο πλήρες πρόγραμμα υγείας FULL, σχεδιάζονται νέα προϊόντα προστασίας με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, νέο προϊόν άμεσης ιατρικής βοήθειας και βελτιώνονται τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων. Στον κλάδο αυτοκινήτου δίνεται έμφαση στην περαιτέρω αυτοματοποίηση των αποζημιώσεων, στη βελτίωση των καλύψεων των υφιστάμενων προϊόντων και στην ανάπτυξη νέων, ενώ νέο προϊόν κατοικίας δημιουργείται από τον κλάδο Πυρός.