ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτός στόχων επτά ΔΕΚΟ το 2015

19s20logisthrio

«Τρύπα» στους ισολογισμούς 7 ΔΕΚΟ εμφανίζουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δημοποιήθηκαν χθες για το 2015. Ωστόσο, η καλύτερη πορεία των υπόλοιπων 6 ΔΕΚΟ οδήγησε στην εμφάνιση θετικού αποτελέσματος σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί για το σύνολο του προηγούμενου έτους κατά 102,1 εκατ. ευρώ. Tο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα των δεκατριών φορέων παρουσιάζεται βελτιωμένο σε σχέση με τους στόχους σε ποσοστό 21,68%.

Από τους δεκατρείς φορείς, έξι παρουσιάζουν βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Οι τέσσερις φορείς (ΕΡΓΟΣΕ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ) υπάγονται στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ένας φορέας (ΕΡΤ) υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών και ένας φορέας (Κοινωνία της Πληροφορίας) υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Αρνητικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 10% εμφανίζουν οι εξής επτά φορείς: ΕΛΓΑ με υστέρηση 14,3 εκατ. ευρώ, ΟΠΕΚΕΠΕ (3,48 εκατ.), Αττικό Μετρό (11,05 εκατ.), ΕΕΣΣΤΥ (7,6 εκατ.), ΤΡΑΙΝΟΣΕ (9,2 εκατ.), ΕΑΒ (19,1 εκατ.) ευρώ και ΕΛΒΟ (4,2 εκατ. ευρώ).