ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική ενίσχυση της ΦΑΓΕ στο εξωτερικό

simantiki-enischysi-tis-fage-sto-exoteriko-2133757

Αύξηση των πωλήσεων κατά 6,5%, στα 165,3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ (περίπου 145,68 εκατ. ευρώ), σημείωσε η ΦΑΓΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας αποτελούν τη «μερίδα του λέοντος», και συγκεκριμένα το 84,3% του συνόλου των πωλήσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, ήταν 83,3%.

Οι πωλήσεις της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία αποχώρησε από τη δραστηριότητα της παραγωγής γάλακτος και έχει βάλει πωλητήριο στο εργοστάσιο του Αμύνταιου) ανήλθαν σε 160,9 εκατ. δολάρια (141,8 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 7,4%.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,8%, ως αποτέλεσμα του αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά 6,1% στις ΗΠΑ, κατά 27,8% στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά 23,1% στην Ιταλία, ενώ την ίδια ώρα ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 6,9%. Η υποχώρηση των πωλήσεων στην Ελλάδα αποδίδεται από την ίδια την εταιρεία στη μείωση της ζήτησης, ύστερα από την επιβολή των capital controls, στην απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από την κατηγορία γάλακτος και στη διακοπή της συνεργασίας της με ασυνεπείς πελάτες, κάτι που, ουσιαστικά, μεταφράζεται σε διακοπή της τροφοδοσίας συγκεκριμένων λιανεμπόρων. Σε άλλο, μάλιστα, σημείο της οικονομικής έκθεσής της, η ΦΑΓΕ επισημαίνει ότι κατά το πρώτο τρίμηνο τόσο του 2015 όσο και του 2016 δεν έχει προχωρήσει σε διαγραφή απαιτήσεων και τονίζει ότι πολιτική της εταιρείας είναι να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα έναντι της περιουσίας των πελατών της που έχουν καταστεί υπερήμεροι. Η ίδια τονίζει ότι, λόγω των χρονοβόρων και πολύπλοκων νομικών διαδικασιών που ισχύουν στην Ελλάδα, η είσπραξη των απαιτήσεων δεν είναι σπάνιο να χρειάζεται 3-5 χρόνια.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν στα 14,4 εκατ. δολάρια (12,69 εκατ. ευρώ) από 10,2 εκατ. δολάρια (8,99 εκατ. ευρώ) το πρώτο τρίμηνο του 2015. Η αύξηση της κερδοφορίας αποδίδεται από την ίδια τη γαλακτοβιομηχανία στη μείωση των τιμών παραγωγού στο γάλα –φαινόμενο, άλλωστε, το οποίο έχουν θίξει οι κτηνοτρόφοι–, τόσο σε αυτό που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο εργοστάσιο της ΦΑΓΕ στις ΗΠΑ όσο και αυτό που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της παραγωγής στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μάλιστα, η μείωση των τιμών παραγωγού έφτασε το 25,3%, ενώ στις ΗΠΑ η μείωση ήταν 2,7%.
Σε ό,τι αφορά την πώληση του εργοστασίου στο Αμύνταιο, η ΦΑΓΕ έχει προβεί σε συζητήσεις με άλλες εταιρείες, χωρίς όμως να υπάρχει οριστική κατάληξη.