ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη μετά πέντε χρόνια για Eurobank

Κέρδη μετά πέντε χρόνια για Eurobank

Κέρδη ύψους 60 εκατ. ευρώ παρουσίασε για το πρώτο τρίμηνο 2016 η Eurobank, θετικό αποτέλεσμα που έρχεται ύστερα από πέντε χρόνια πρωτοφανών απωλειών για το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με την τράπεζα, τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του βασικού στόχου για ένα κερδοφόρο 2016.

Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που παρουσίασε κέρδη ήταν κατά το γ΄ τρίμηνο του 2011! Σε σχέση με την εικόνα του τελευταίου τριμήνου του 2015, η τράπεζα εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο ισχυρή αύξηση λειτουργικών εσόδων (+19,7%), με τα καθαρά έσοδα από τόκους να σημειώνουν αύξηση 2% και να ανέρχονται σε 383 εκατ. ευρώ. Παράλληλα τα λειτουργικά έξοδα περιορίστηκαν κατά 4,2%, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ προβλέψεων να ενισχυθούν κατά 57,9% και να ανέλθουν στα 261 εκατ. ευρώ (από 165 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο 2015). Η σημαντική επιβράδυνση της δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων (42 εκατ. ευρώ, έναντι 235 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2015 και 391 εκατ. στο α΄ τρίμηνο του 2015), αλλά και το απόθεμα προβλέψεων που δημιουργήθηκε το 2015 επέτρεψε στη διοίκηση της τράπεζας να προχωρήσει στη μείωση των προβλέψεων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 33,4%. Η μείωση των προβλέψεων σε 175 εκατ. ευρώ από 265 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2015 συνέβαλε καθοριστικά στο να επιστρέψει ο όμιλος σε κερδοφορία με 59 εκατ. ευρώ έναντι -98 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2015. Αν υπολογιστούν τα έκτακτα αποτελέσματα, η κερδοφορία του ομίλου ανήλθε στα 60 εκατ. έναντι ζημιών 175 εκατ. στο τελευταίο τρίμηνο του 2015. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες στο εξωτερικό συνέβαλαν με κέρδη 27 εκατ. ευρώ (από 14 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο 2015).

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν κατά 82%. Μείωση κατέγραψαν επίσης και τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 35,2% στο τέλος του 2015 σε 34,8% στο τέλος του α΄ τριμήνου 2016. Οπως ειπώθηκε στην ενημέρωση των αναλυτών, στόχος είναι ο δείκτης NPLs να μειωθεί στο 15%.

Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,3% την ίδια περίοδο. Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών διαμορφώθηκε στο 16,5%.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του ομίλου, Νικόλαος Καραμούζης, δήλωσε ότι «η διαφαινόμενη συμφωνία με τους εταίρους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έναρξη της συζήτησης για τη βιώσιμη ρύθμιση του δημοσίου χρέους θέτει τις βάσεις για τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα και την ελληνική οικονομία. Απαλλαγμένο από το βάρος της αμφιβολίας για τις μακροοικονομικές προοπτικές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί πλέον να εστιάσει στον βασικό του ρόλο, που είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, η στήριξη των υγιών και διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και η συμβολή στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο πρότυπο εξωστρεφούς και επενδυτικής ανάπτυξης». Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Φωκίων Καραβίας, σημείωσε ότι το 2016 θα είναι έτος επιστροφής σε κερδοφορία και τόνισε ότι «η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ανάκτηση αξίας μέσα από αυτήν παραμένει στην τρέχουσα συγκυρία η στρατηγική προτεραιότητά μας και η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία με ένα κορυφαίο διεθνές επενδυτικό ταμείο, το KKR, με τη συμμετοχή της EBRD, για τη διαχείριση μέρους του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου και την αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων με την εισροή νέων κεφαλαίων, έχει κεντρικό και πιλοτικό χαρακτήρα».