ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τριήμερο Αειφορίας, 20-22 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη.

Το τριήμερο Αειφορίας είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα. Διοργανώνεται από την ανεξάρτητη ομάδα φοιτητών και αποφοίτων “Φοιτητές για την Αειφορία” (Students for Sustainability) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε συνεργασία με το Friedrich Ebert Stiftung της Αθήνας και τη Μόνιμη Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Το Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ανοικτό σε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω livestreaming. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές – εμπειρογνώμονες θα αναλύσουν θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που θα καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες της, Κοινωνία – Οικονομία -Περιβάλλον.

Η ομάδα προωθεί τις ιδέες της αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρη την κοινωνία με έμφαση στην εφαρμογή ορθών πρακτικών. Δημιουργήθηκε μέσα από τα κοινά ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού MSc in Environmental Management and Sustainability του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Επιπλέον, η ομάδα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

Στόχος του Τριήμερου Αειφορίας είναι να φέρει σε επαφή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας, μέσα από ένα πλαίσιο συλλογικών δράσεων και προσπαθειών και ιδιαίτερα μέσα από την έκθεση αγροδιατροφικών προϊόντων και τις παράλληλες δράσεις. Ο διαδραστικός χαρακτήρας των δράσεων αποτελεί την ιδανική σκηνή για να τονισθεί η σημασία και η ανάγκη για στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης.

Πρόγραμμα τριημέρου:

Παρασκευή 20 Μαΐου: Εξειδικευμένα Θεματικά Εργαστήρια «Βιωσιμότητα στην Καθημερινότητα»

Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», ΔΕΘ περίπτερο 8, 17:00 – 20:00

Σάββατο 21 Μαΐου: 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΚΜ, 10:30 – 16:30

Κυριακή 22 Μαΐου: Έκθεση Τοπικών Αγροδιατροφικών Προϊόντων και

Παράλληλες εκδηλώσεις για πολίτες κάθε ηλικίας

Πολυχώρος WE, 11:00 – 20:00

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, με παράλληλη μετάφραση.  Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις του τριημέρου και δωρεάν εγγραφή στο www.ihu.edu.gr/icsd