ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση κερδοφορίας και πωλήσεων από Quest Συμμετοχών

enischysi-kerdoforias-kai-poliseon-apo-quest-symmetochon-2136162

Ενισχυμένες πωλήσεις και κερδοφορία εμφάνισε κατά το α΄ τρίμηνο του 2016 η εισηγμένη Quest Συμμετοχών. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 87,097 εκατ. ευρώ, 5,8% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στο 1,240 εκατ. ευρώ έναντι 425.000 ευρώ το α΄ τρίμηνο 2015. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, τα έσοδα ανήλθαν σε 756.000 ευρώ έναντι 752.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 54.000 έναντι ζημιών 48.000 το 2015. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 84.000 έναντι ζημιών 242.000 πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 21.000 έναντι 286.000 ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2015. Η θυγατρική ΑCS Courier το πρώτο τρίμηνο του 2016 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, ισόποσες με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,507 εκατ. ευρώ έναντι 1,641 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,334 εκατ. ευρώ έναντι 907.000, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 958.000 έναντι 699.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η θυγατρική UniSystems το φετινό α΄ τρίμηνο εμφάνισε πωλήσεις 19 εκατ., έναντι 18,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 2%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,030 εκατ. ευρώ έναντι 577.000 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 703.000 έναντι 264.000 το 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 428.000 έναντι 131.000 το 2015.