ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο «κόκκινο» 24 εισηγμένες εταιρείες, αναζητούν 1,39 δισ. ευρώ

sto-kokkino-24-eisigmenes-etaireies-anazitoyn-1-39-dis-eyro-2141934

Με ένα «ναρκοπέδιο» συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων 4,421 δισ. ευρώ, που συνδυάζεται από αρνητικά ίδια κεφάλαια, τα οποία φθάνουν το 1,39 δισ. ευρώ, είναι αντιμέτωπες 24 εισηγμένες εταιρείες.

Πρόκειται για ξεχωριστή κατηγορία εισηγμένων, οι οποίες απασχολούν πάνω από 7.500 εργαζομένους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία των ισολογισμών τους (31/12/2015). Ο υπερδανεισμός σε συνδυασμό με αρνητικά ίδια κεφάλαια είναι τοξικός και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες εξελίξεις.

Οι εισηγμένες με αρνητικά ίδια κεφάλαια υποχρεώνονται από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία να προχωρήσουν σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου για να αποφύγουν το μοιραίο, που είναι η πτώχευση. Δεκάδες εισηγμένες την τελευταία τριετία υποβαθμίστηκαν με απόφαση της διοίκησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις εξής κατηγορίες διαπραγμάτευσης της αγοράς: «επιτήρηση», «προς διαγραφή», «χαμηλής διασποράς» και «αναστολή». Υπενθυμίζεται ότι για να ενταχθεί μία μετοχή στις προαναφερθείσες κατηγορίες πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο εκδότης έχει συνολικά αρνητικά ίδια κεφάλαια.

β) Οι ζημίες του εκδότη κατά τη χρήση είναι μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων, χωρίς παράλληλα ο εκδότης να έχει προχωρήσει σε πρόσκληση γενικής συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου.

γ) Εχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή της εισηγμένης στο άρθρο 99.

δ) Η εταιρεία έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές και, βάσει ανακοινώσεων ή γεγονότων, δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα ως προς το αν μπορεί να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

• Η αλλαντοβιομηχανία Νίκας ανήκει στην κατηγορία που εξετάζουμε, με αρνητικά ίδια κεφάλαια 52,006 εκατ. ευρώ και σύνολο υποχρεώσεων 102,589 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η διαδικασία εξυγίανσης, μέσω της αύξησης κεφαλαίου από ενδιαφερόμενους επενδυτές, όπως ο όμιλος Chipita, σύντομα αναμένεται να έχει αποτελέσματα.

• Η Sato εμφανίζεται με αρνητικά ίδια κεφάλαια 18,464 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 36,657 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω εταιρεία δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

• Για την εταιρεία ακτοπλοΐας ΣΑΟΣ, με αρνητικά ίδια κεφάλαια 2,958 εκατ. ευρώ και δανειακές υποχρεώσεις 9,795 εκατ. ευρώ, δεν υπάρχουν εξελίξεις εάν υπάρχει πρόθεση των ιδιοκτητών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

• Στην Ελληνική Υφαντουργία του ομίλου Ακκά γίνονται προσπάθειες με τις τράπεζες για να ρυθμισθούν χρέη της κλωστοϋφαντουργίας. Με βάση τον ισολογισμό του 2015, η εταιρεία εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια 47,251 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 119,587 εκατ. ευρώ.

• Η εταιρεία επίπλων Βαράγκης, επίσης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον δανεισμό της, που φθάνει τα 12,197 εκατ. ευρώ, έχοντας ταυτόχρονα αρνητικά ίδια κεφάλαια 7,204 εκατ. ευρώ.

• Η Euromedica βρίσκεται στη διακεκαυμένη ζώνη με υψηλότατο τραπεζικό δανεισμό που φθάνει τα 611,430 εκατ. ευρώ και τα αρνητικά ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στα 172,169 εκατ. ευρώ. Είναι ξεκάθαρο ότι οι πιστωτές θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να λάβουν αποφάσεις για την Euromedica και τη μητρική Axon holdings, οι οποίες έχουν πάνω από 2.500 εργαζομένους.

• Καθυστερεί η αναδιάρθρωση στην Altec, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η χρηματοοικονομική κατάσταση της εισηγμένης. Τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 101,624 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός της Altec στα 128,046 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015.