ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

06s1s02pin

Τιτάν
Επένδυση στη Βραζιλία

Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν απέκτησε έναντι 100 εκατ. δολαρίων συμμετοχή στην τσιμεντοβιομηχανία Companhia Industrial de Cimento Apodi. Η τελευταία δραστηριοποιείται στην πολιτεία Σεαρά στη βορειοανατολική Βραζιλία. Η Cimento Apodi θα ελέγχεται από κοινού (50/50) από τον όμιλο Dias Branco και την εταιρεία Τιτάν/Sarkis (που θα ανήκει κατά 94% στον όμιλο Τιτάν). Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. δολάρια και θα καταβληθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου Τιτάν.

Τράπεζα Πειραιώς
Νέα συμφωνία με ΕΤΕπ

H Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη σύναψη νέας συμφωνίας με την ΕΤΕπ για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας η ΕΤΕπ θα προβεί σε χορήγηση επιπλέον 40 εκατ. για την υποστήριξη επενδύσεων από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και σε παροχή κεφαλαίων κίνησης για επιλέξιμες επενδύσεις που αφορούν την απασχόληση των νέων. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Frigoglass
Διεύρυνση ζημιών

Με πτώση των πωλήσεων κατά 9,6% και περαιτέρω διεύρυνση των ζημιών έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2016 για τη Frigoglass σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Τα αποτελέσματα του ομίλου επηρεάστηκαν αρνητικά από την ύφεση που γνωρίζει η αγορά μπίρας στη Ρωσία και από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στη Νιγηρία. Από την άλλη, πάντως, η περαιτέρω πτώση των πωλήσεων φέρεται να συγκρατήθηκε από την ανάκαμψη της αγοράς στη Δυτική Ευρώπη.

Intercontinental International
Επενδύσεις 15 εκατ.

Επενδύσεις τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ δρομολογεί το αμέσως προσεχές διάστημα στην αγορά ακινήτων η νέα εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Ο λόγος για την Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, της οποίας οι μετοχές ξεκίνησαν από τη Δευτέρα τη διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας την πρώτη εισαγωγή νέας εταιρείας στην κεφαλαιαγορά από το 2014, όταν είχε εισαχθεί η ΕΛΤΕΧ Ανεμος. Η εταιρεία εισήγαγε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή έναρξης τα 5,52 ευρώ.