ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στήριξη απολυμένων της Sprider Stores

stirixi-apolymenon-tis-sprider-stores-2146332

Στις 17 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, λήγει το δικαίωμα υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων από τους απολυμένους της Sprider Stores, στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Κατά περίπτωση, η επιχορήγηση κυμαίνεται από 15.000 έως και 40.000 ευρώ και σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε χθες από την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενθάρρυνσης επιχειρηματικών δράσεων. Απευθύνεται στους απολυμένους της εταιρείας Sprider Stores και σε νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs), οι οποίοι συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής που προηγείται του προγράμματος.

Στην πρόσκληση τονίζεται ότι το ποσό που θα χορηγείται για ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι 15.000 ευρώ. Εάν υπάρξει επιχείρηση με δύο ωφελουμένους τότε το ποσό διπλασιάζεται, δηλαδή φτάνει τις 30.000 ευρώ. Για πάνω από δύο ωφελουμένους το ανώτατο πλαφόν χρηματοδότησης που ορίζεται είναι οι 40.000 ευρώ. Εάν όμως υπάρχει Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με πάνω από πέντε ωφελουμένους, τότε το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης θα είναι οι 15.000 ευρώ επί τον αριθμό των μελών – ωφελουμένων (εργαζομένων). Η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους απολυμένους των Sprider οριοθετείται στο διάστημα από 1/9/2014 έως 1/9/2016. Ειδικά για τους NEET δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης συμμετοχής τους.