ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τιτλοποίηση δανείων σχεδιάζει η Alpha Bank

titlopoiisi-daneion-schediazei-i-alpha-bank-2146789

Την τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων 300 εκατ. ευρώ εξετάζει η Alpha Bank, κίνηση που αποτυπώνει τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία. Η τιτλοποίηση θα αφορά δάνεια υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και θα την καλύψουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η τιτλοποίηση έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης κίνησης που πραγματοποίησε στις αρχές Αυγούστου η Εθνική Τράπεζα με τους παραπάνω ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με τη συμφωνία η Εθνική άντλησε συνολική ρευστότητα 300 εκατ. ευρώ με την τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων. Σύμφωνα με την ΕΤΕ, η συναλλαγή έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης εγχώριων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση. Mε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Εθνική θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης που θα έχει ως στόχο την κάλυψη τρεχουσών αναγκών κεφαλαίου κίνησης, καθώς και τη χορήγηση νέων δανείων για επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η Alpha Bank κατά το α΄ τρίμηνο μείωσε κατά 300 εκατ. ευρώ τη χρηματοδότησή της από την ΕΚΤ, η οποία ανήλθε σε 24,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, με σκοπό τη σταδιακή αντικατάσταση της υψηλού κόστους χρηματοδοτήσεως που σχετίζεται με το πρόγραμμα του 2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, προχώρησε στην αποπληρωμή ομολόγων που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ), ονομαστικής αξίας 2,8 δισ., τα οποία χρησιμοποιούνταν ως ενέχυρο για χρηματοδότηση από τον Εκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA), και σε περαιτέρω αποπληρωμή κατά το β΄ τρίμηνο του 2016, μειώνοντας την αξία των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ σε 5,2 δισ. ευρώ.