Στα 9,33 δισ. η ζημία του ΤΧΣ το 2015 λόγω κατάρρευσης τραπεζικών μετοχών

Στα 9,33 δισ. η ζημία του ΤΧΣ το 2015 λόγω κατάρρευσης τραπεζικών μετοχών

2' 11" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Σοβαρές απώλειες εξαιτίας της μεγάλης πτώσης των τιμών των μετοχών των τραπεζών εμφάνισε για το 2015 το Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας (ΤΧΣ). Οπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση για το 2015 οι ζημίες από χρηματοοικονομικά μέσα, που περιλαμβάνουν το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα από την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, των warrants και των CoCos που κατέχονται από το ΤΧΣ, ανήλθαν σε 9.334,2 εκατ. στη χρήση του 2015 έναντι 9.695 εκατ. ευρώ το 2014. Η ζημία αναλύεται α) στο αποτέλεσμα της αποτίμησης των συμμετοχών του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία μερικώς απαλείφεται από το κέρδος από την πώληση των μετοχών λόγω της εξάσκησης των warrants, και στο κέρδος από την απόκτηση κοινών μετοχών της ΕΤΕ χωρίς να καταβληθεί τίμημα ως αποτέλεσμα της μετατροπής σε κοινές μετοχές των προνομιούχων μετοχών (10.594,2 εκατ. ευρώ ζημία το 2015 έναντι 10.705,2 εκατ. ζημίας το 2014), β) στo κέρδος από την αποτίμηση των warrants (1.267,7 εκατ. κέρδος το 2015 έναντι 1.010,3 εκατ. κέρδους το 2014) και γ) στη ζημία αποτίμησης των CoCos ύψους 7,7 εκατ. το 2015.

H αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ με βάση τις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε σε 2.384,2 εκατ. ευρώ έναντι 11.622,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2014. Η εύλογη αξία των CoCos ανήλθε σε 4.061,5 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

Σε ό,τι αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα του 2015 για το Ταμείο, ξεχωρίζουν η επιστροφή των ομολόγων ΕΤΧΣ τον Φεβρουάριο του 2015 ονομαστικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ, με ανάλογη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η μεταφορά ποσού 555,9 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, η άσκηση δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, η υπογραφή της νέας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, στο πλαίσιο του νέου (3ου) μνημονίου, η τροποποίηση του νόμου ΤΧΣ, η έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωσης τον Νοέμβριο του 2015, τα οποία υποβλήθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ και της Πειραιώς από το ΤΧΣ. Το ΤΧΣ συνεισέφερε ομόλογα ESM, προκειμένου η ΕΤΕ και η Πειραιώς να καλύψουν πλήρως τις κεφαλαιακές τους ανάγκες που προέρχονται από το δυσμενές σενάριο. Σε αντάλλαγμα, το Ταμείο έλαβε το ποσό των 677 εκατ. και 680 εκατ. σε κοινές μετοχές της ΕΤΕ και της Πειραιώς αντίστοιχα και το ποσό των 2.029 εκατ. ευρώ και 2.040 εκατ. ευρώ με τη μορφή υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), εκδόσεως ΕΤΕ και Πειραιώς αντίστοιχα. Τέλος, το ΤΧΣ προχώρησε στην τροποποίηση συμφωνιών πλαισίου συνεργασίας (RFAS). Κατόπιν των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2015, το ΤΧΣ και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προχώρησαν στην υπογραφή των τροποποιημένων RFAs, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι νέοι στόχοι και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή