ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 6,5 δισ. το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων

Στα 6,5 δισ. το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων

Με οριακές εβδομαδιαίες απώλειες 0,01% στο επίπεδο των 6,5 δισ. ευρώ ανήλθε το σύνολο του ενεργητικού της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ) την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου. Σε ανάλυσή της η Attica Wealth Management Α/Κ υπογραμμίζει ότι οι απώλειες θα ήταν υψηλότερες λόγω της εκροής κεφαλαίων, αλλά συγκρατήθηκαν από τις θετικές μέσες αποδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 15 από τις 21 κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι εκροές ανήλθαν σε 3,985 εκατ. ευρώ και οφείλονται κατά κύριο λόγο στον αμείωτο ρυθμό εξαγορών στα αμοιβαία κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας.

Οπως υποστηρίζει στην έκθεσή της η Attica Wealth Management, «ο Αύγουστος, δυστυχώς, δείχνει να είναι ένας πτωτικός μήνας για τον θεσμό των αμοιβαίων κεφαλαίων, με σημαντικότερο στοιχείο τη συνεχιζόμενη εξαγορά μεριδίων. Οι μέρες που απομένουν για να κλείσει ο μήνας δείχνουν ότι αυτή η συμπεριφορά μάλλον δεν θα αλλάξει. Οι απώλειες του ενεργητικού ανέρχονται σε 0,29% και προέρχονται από εξαγορές μεριδίων κατά 0,34%.

Οι εκροές κεφαλαίων ανέρχονται σε 22,328 εκατ. ευρώ, προερχόμενες κυρίως από τα αμοιβαία κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 25,642 εκατ. ευρώ και τα Fund of Funds Μεικτά με εκροές 4,256 εκατ. ευρώ. Οι εισροές στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων αξίας 10,745 εκατ. ευρώ και η προτίμηση των επενδυτών στα κρατικά Α/Κ Ανεπτυγμένων Χωρών με 1,768 εκατ. και τα Μεικτά Α/Κ με 1,399 εκατ. απλώς περιόρισαν τον πτωτικό ρυθμό των μεριδίων.