ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκριση μετόχων στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ

Εγκριση μετόχων στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ

Οι μέτοχοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ενέκριναν στη χθεσινή ετήσια συνέλευση το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει εκπονήσει η Τράπεζα Πειραιώς για τη διάσωση της επιχείρησης. Ταυτόχρονα ενέκριναν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 36,43 εκατ. ευρώ με την καταβολή μετρητών, προκειμένου να καλυφθούν τα 30 εκατ. ευρώ που διέθεσε την άνοιξη του 2015 με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ο βασικός μέτοχος, δηλαδή η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα.

Το σχέδιο διάσωσης της ΕΒΖ προβλέπει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με στόχο την απομείωση του τραπεζικού της δανεισμού κατά 49,58 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, πρόκειται να πουληθούν οι εξής εγκαταστάσεις: α) Το εργοστάσιο της Λάρισας, έναντι τιμήματος τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ. Επειδή στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι τους οποίους χρειάζεται η εταιρεία, υπάρχει πρόβλεψη όταν γίνει η πώληση οι χώροι αυτοί να εκμισθωθούν από την ΕΒΖ, β) Το εργοστάσιο της Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικού εξοπλισμού, έναντι τιμήματος τουλάχιστον 7,8 εκατ. ευρώ, γ) Επιχειρηματικό ακίνητο στην Αθήνα, στην οδό Σκουφά 52, έναντι τουλάχιστον 260.000 ευρώ, δ) Ημιτελές επιχειρηματικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Κουντουριώτου 9, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ, ε) Γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μητροπόλεως 34, όπου σήμερα στεγάζεται η διοίκηση της εταιρείας, έναντι 2,73 εκατ. ευρώ, ζ) Επιχειρηματικό ακίνητο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έναντι 3 εκατ. ευρώ. Επίσης ενεκρίθη η πώληση του συνόλου των μετοχών των δύο θυγατρικών εταιρειών Crvenka και Sajkaska, που εδρεύουν στη Σερβία και διαθέτουν δύο ζαχαρουργεία, έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.