ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η μείωση παραγγελιών «λυγίζει» τη μεταλλοβιομηχανία

Η μείωση παραγγελιών «λυγίζει» τη μεταλλοβιομηχανία

Bαρύ τίμημα λόγω της κάθετης πτώσης των παραγγελιών, που έχουν επιστρέψει στα επίπεδα της δεκαετίας του ’80, συνεχίζουν να πληρώνουν και το 2016 οι εισηγμένες εμπορικές εταιρείες στον κλάδο σιδήρου-χάλυβα.

Η μείωση της εγχώριας ζήτησης λόγω της επτάχρονης κρίσης ανέρχεται αθροιστικά γύρω στο 65%-75%. Το 2015 οι τέσσερις εταιρείες του κλάδου εμφάνισαν αθροιστικές ζημίες μετά από φόρους ύψους 18,704 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 26,395 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το α΄ εξάμηνο του 2016, το οποίο θα αποτυπωθεί στις λογιστικές καταστάσεις που θα ανακοινωθούν μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, θα δείξει μικρή σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων, που οφείλεται σε δύο λόγους: α) στη σταθεροποίηση της εγχώριας ζήτησης έστω και στα πολύ χαμηλά τρέχοντα επίπεδα. Μάλιστα, γενικότερη εκτίμηση είναι πως δύσκολα η ζήτηση μπορεί να υποχωρήσει σημαντικά πιο κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα (πτώση 65%-75% σε σύγκριση με την προ κρίσης περίοδο) και β) στην άνοδο των τιμών του χάλυβα, που συνέβαλε στη σημαντική διεύρυνση των περιθωρίων μεικτού κέρδους. Γενικότερα στον κλάδο, οι επιχειρήσεις των χαλυβουργικών προϊόντων συνεχίζουν και το 2016 να υφίστανται την πτώση της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας, που αποτελούν το μόνιμο πρόβλημα ελλειμματικής ζήτησης των χαλυβουργικών προϊόντων.

Η επανεκκίνηση των μεγάλων κατασκευαστικών έργων παραχώρησης που ήταν παγωμένα δεν δημιούργησε ιδιαίτερα θετική επίδραση στη συνολική εγχώρια ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων. Επίσης, οι εξαγωγές δεν αποτελούν εύκολη υπόθεση λόγω του μεγάλου μεταφορικού κόστους. Η παράλληλη κρίση που επικρατεί στην αγορά ακινήτων δεν έχει επιτρέψει στις εταιρείες να ρευστοποιήσουν πλεονάζοντα ακίνητα που ενδεχομένως διαθέτουν. Οι όποιες πρόσθετες δραστηριότητες ξεκίνησαν από τις εταιρείες αυτές (π.χ. εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αγροτική παραγωγή) δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να υπερκαλύψουν το χαμένο έδαφος της βασικής δραστηριότητας. Οι εταιρείες από την πλευρά τους προσπαθούν με δραστηριότητες σε άλλους κλάδους να στηρίξουν την οικονομική τους επάρκεια. Για παράδειγμα, συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά από την Μπήτρος Συμμετοχική η προσπάθεια αναζήτησης νέων αγορών και νέων προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγμένος όμιλος για δεύτερη συνεχή χρονιά αξιοποιεί τουριστικά το σύνολο των έτοιμων εξοχικών κατοικιών της θυγατρικής εταιρείας Μπήτρος Κατασκευαστική ΑΒΕΤΕ στη Μύκονο, με πολύ καλά αποτελέσματα λόγω του υψηλού επιπέδου τουρισμού που υπάρχει. Οι θυγατρικές εταιρείες του εισηγμένου ομίλου δραστηριοποιούνται στον μεταλλουργικό και κατασκευαστικό τομέα, αλλά και στον ενεργειακό πλέον μέσω των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δημιουργηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία. Στην ετήσια συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, τα στελέχη της διοίκησης εξέφρασαν την άποψη ότι η πορεία του α΄ εξαμήνου 2016 ήταν βελτιωμένη.

Η εταιρεία Σίδμα συνεχίζει να αναζητεί λύση για να αποκαταστήσει την τρέχουσα ανισορροπία που είναι τα αρνητικά ίδια κεφάλαια, ενώ προσπαθεί να αυξήσει τον δείκτη εξωστρέφειας. Να υπενθυμίσουμε ότι η Σίδμα το 2015 είχε ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους ύψους 6,929 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 11,154 εκατ. ευρώ το 2014.